Kooperation och återbäring

Kooperation betyder samarbete. I Rochdale i Storbritannien bildade 28 vävare en förening där varje medlem satsade ett pund var för att starta en livsmedelsbutik där medlemmarna kunde köpa varor.

Relaterad läsning: Bildandet av Kooperativa Förbundet, KF som folkbildareDen omöjliga idén bakom ICA. En start-up historia

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad betyder kooperation?
 2. Vem startade den första kooperationen i Sverige?
 3. Varför startade han detta?
 4. Vilka de två vanligaste typerna av kooperativ?
 5. Vad krävs för att bli medlem?
 6. Vad baseras återbäringen på?

Diskussion

 • Vad tycker ni om den kooperativa idén?

Fördjupning

 • Undersök på vilket sätt grundtankarna inom kooperativet (Coop) skiljer sig från ICA. Vilka är de stora skillnaderna?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *