Kvinnor inom sjukvården

Många kvinnor gjorde under decennierna kring sekelskiftet 1900 stora insatser inom vård, omsorg och utbildning. Deras pionjärgärningar kom sedan att få betydelse för utvecklingen inom de offentliga välfärdstjänsterna. Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, var en av dessa.

Relaterad läsning: Christina Wahlström – barnmorskan som ville förändra, Kvinnors företagande, De vågade, vann och visade vägen

Podd: Stockholms Kvinnohistoriskas pod-cast om Karolina Widerström

Centralt innehåll

 • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.
 • Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas. (Biologi 2)
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. (Naturvetenskap 1b)
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagshistoria/ Entreprenörskap/och företagande/ Naturkunskap/ Biologi

Lyssna på podd om Karolina Widerström:

 • Det är höst år 1889 och du står på Bryggargatan 6 och väntar. Utanför den här adressen ringlar sig en lång kö av mestadels kvinnor. Det är en blandad skara av gamla och unga, rika och fattiga. Kvinnor som kanske aldrig hade kommit samman annars, men som nu kikar över varandras axlar medan kön rör sig närmare och närmare porten. Men vart leder kön? Och vem är det som alla har kommit för att träffa? Lyssna på Stockholms Kvinnohistoriskas podd om Karolina Widerström och få en inblick i hennes liv och arbete.

Väntrum på Karolina Widerströms kirurgiska poliklinik. A 131:08. Bildkälla: KvinnSam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

Fördjupning Samhällskunskap/ Naturkunskap/ Entreprenörskap/och företagande

Barnmorskan Christina utmanar samhällsstrukturerna:

 • År 1988 startade barnmorskan Christina Wahlström mödravårdsmottagningen Mama Mia i Stockholm. Det var början till en dramatisk resa som har lett fram till dagens kedja av kvinno- och barnhälsomottagningar i Sveriges tre största städer. Ta reda på hur Christina Wahlström utmanade samhällsstrukturerna.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

Läkaren Anna-Clara Romanus hjälpte utsatta arbetarkvinnor:

 • Anna-Clara Romanus-Alfvén var Norrköpings första kvinnliga läkare och ordförande för kvinnliga rösträttsföreningen i Norrköping under åren 1910–1919. Hon gjorde stora insatser för utsatta kvinnor och förespråkade ekonomisk ersättning för arbetande mödrar. Undersök hur Anna-Clara byggde upp sitt företag.

Läkare och sexualupplysaren Ada Nilsson (1872 – 1946) höjer sitt glas tillsammans med fyra väninnor. Ada Nilsson (sittande, med blicken mot kameran) var starkt engagerad i sociala frågor, en av kvinnorna i Fogelstadsgruppen och ansvarig utgivare för kvinnogruppens tidskrift Tidevarvet. Stående vid hennes sida är läkaren Anna-Clara Romanus. Foto: Dahlöf, reporduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *