Livsmedelsjätten Felix historia

År 1939 fick den 29-årige tjeckiske flyktingen Herbert Felix ansvar för gurkavdelningen på Håkanssons Ättiksfabrik i skånska Eslöv. Det blev grunden till livsmedelsjätten Felix – och älskade produkter som Bostongurka.

Relaterad läsning: Sillen banade väg för konserven, Invandrarna som byggde Sverige, Carl Leopold Berggren, Göteborgs Kex (1888)

Instuderingsfrågor

 1. Varför fick Per Håkansson problem i slutet på 1930-talet?
 2. Varför tog Per kontakt med Herbert Felix?
 3. När och var föddes Herbert?
 4. Vem var Kerstin Cruickshank?
 5. Varför beslöt sig Herbert Felix för att leva permanent i Sverige?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap/ Branschkunskap inom handel och administration

Göteborgs Kex grundare:

 • Grosshandlare och skeppsredare Carl Leopold Berggren startade 1888 en kexfabrik i Kungälv – för att hans engelska fru skulle fortsätta få bra kex även efter att Sverige infört tullavgifter för keximport från England. Undersök hur Göteborgs Kex försett Sverige med klassiker som Guld Marie, Ballerina och Singoalla i över ett sekel.

Carl Leopold Berggren år 1902. Bildkälla: Wikimedia Commons

Invandrarna som hjälpte att bygga Sverige:

 • Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns inom de flesta branscher, och många av våra folkkäraste varumärken har skapats av entreprenörer som flyttat in till vårt land. Vad skulle Sverige vara utan till exempel Bonniers, Felix, Findus, Expressen, Handelsbanken, Cloetta och Marabou? Undersök våra invandrade entreprenörer och hur de varit med och byggt Sverige.

Med tysk invandring fick Sverige också en ny bryggerikultur. Förmän med nyfyllda öltunnor på Neumüllers Bryggeri 1890, Stockholm. Deponent: Carlsberg Sverige.

Sillen banade väg för konserven:

 • Konserver har i dag inte samma goda klang som färskvaror, men när konservburken kom var det en revolution i en värld utan kylskåp. Genombrottet kom med sill och ansjovis i slutet av 1860-talet då glasburkar ersattes med plåtdosor. Undersök konservens historia.

Classic fiskkonserver. Ur Arvid Nordquists arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *