När Åhléns flyttade till Stockholm

Åhlén & Holm började som ett postorderföretag i Insjön i Dalarna år 1899. Företaget växte sig så stort att det till slut blev omöjligt att klara distributionen från Insjön därför tog man beslutet att 1915 flytta ner till Stockholm. Följ med till Ringvägen 100 på Södermalm i Stockholm där Åhléns öppnade sitt första varuhus.

Relaterad läsning: När Åhléns City invigdes, Något om Åhléns logotyphistoriaJ.P Åhlén: grundare av ÅhlénsGösta Åhlén gick i faders fotspårDet började med postorderVaruhus i krisEPA – ett varuhus för allaClas Ohlson – entreprenören som aldrig fick slut på idéer

Relaterad hemsida: Åhléns – vår historia

Instuderingsfrågor

 1. Vilka grundade postorderfirman i slutet på 1800-talet?
 2. Varför bytte de efternamn?
 3. Vilken var deras första produkt och i hur många exemplar sålde den?
 4. När och var öppnades första Åhlén & Holm-varuhuset?
 5. Vad noteras vid huvudentrén på husfasaden?

Diskussion

Prislappar för kommande generationer:

 • I samband med grundläggningsarbetet för Åhléns City på Drottninggatan murades en kopparkista in i husgrunden. Kistan innehöll 50 noga utvalda produkter som representerade tidsandan och de varor som gick att köpa på varuhuset. Syftet med initiativet var att ge ”kommande släktled bättre kännedom om levnadsförhållandena i våra dagars Sverige”. Kika på prislistan nedan och diskutera om vad ni anser om priserna. Vilka priser blir ni mest överraskade över och finns det någon produkt på listan som är ovanlig i dag?

Samtliga 50 produkter som ingick i tidskapseln. Foto: Scanpix.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Historia/ Branschkunskap inom handel/ Ledarskap och organisation

Åhléns grundare – Johan Petter Åhlén:

 • År 1894 blev den femtonårige Johan Petter Andersson från Insjön i Dalarna agent för det första postorderföretaget i Sverige, John Fröbergs i Finspång. Undersök Johan Petter Åhléns resa till framgång.

Johan Petter Åhlén. Fotograf: Okänd / TT

Gösta Åhlén gick i faderns fotspår:

 • När J.P. Åhlén hastigt gick bort 1939 tog den äldste sonen Gösta Åhlén över som Åhlén & Holms verkställande direktör. Efter en gedigen utbildning med studentexamen från Södra Latin 1925 och vidareskolning vid Schartaus handelsinstitut, praktiserade han ett år inom familjeföretaget och tillbringade därefter en tid i USA för att skaffa sig ytterligare kunskaper inom postorderbranschen. Undersök Gösta Åhléns resa.

Styrelsesammanträde den 20 augusti 1949. Gösta Åhlén (4 fr. v.) vid styrelsemötet.

När Åhléns City invigdes:

 • Byggnaden som varuhuset Åhléns City i Stockholm huserar i invigdes under pompa och ståt den 9 september 1964. Varuhuset, med adress Klarabergsgatan 50, upptar ett helt kvarter vid Sergels torg och är än i dag Åhléns största enskilda varuhus. Undersök hur det gick till när Åhléns City invigdes.

Åhléns City, fasad mot Klarabergsgatan, 2017. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Varuhus i kris:

 • På 5över 45 år har antalet svenska varuhus minskat från 368 till 77. EPA, Tempo och Domus är alla namn som tillhör historien – och NK driver numera sina varuhus som gallerior. Men det var svårt att börja bromsa när man ännu gasade och det tar emot att sälja sina köppalats. Undersök historien om varuhus i kris.

Enhetsprisaktiebolaget (EPA). Exteriör av det funktionalistiska huset, 1934 på Södergatan, Malmö. Deponent: Åhléns AB. Motiv-ID: AHL000019

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation.
 • Konsumtionstrender historiskt och i nutid samt ekonomiska, kulturella, psykologiska och sociala faktorer bakom konsumtionstrender. (Branschkunskap inom handel)
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *