Stockholmsbörsen – En kort historik

Stockholmsbörsen är över 150 år gammal men den är trots detta relativt ung. Redan Köpenhamnsbörsen har en längre historia, och Londonbörsen anger sin start till 1773. Stockholmsbörsen har vid flera tillfällen varit banbrytande i börsutvecklingen.

Relaterad läsning: Stockholmsbörsen och Första världskriget, Aktiebolaget som organisationsform växer fram

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)

Instuderingsfrågor

 1. När öppnade Stockholmsbörsen?
 2. Hur ofta var börsen öppen de första åren?
 3. Vad installerade Stockholmsbörsen 1918?
 4. Vad hette den första moderna aktiefonden?
 5. Vilka åtgärder ledde till en ökad handel med aktier under 1980-talet?
 6. Vad kallades börsen automatiserade system som togs fram i mitten av 80-talet?
 7. Vad innebar det för börsen att den ombildades till aktiebolag?
 8. När slogs Stockholmsbörsen ihop med Nasdaqbörsen?

Diskussion

 • Vad tror ni krävs för att ett bolag ska kunna introduceras på Stockholmsbörsen?

Fördjupning Företagsekonomi

Aktiebolaget som organisationsform växer fram:

 • Det som i dag kan betraktas som ett signum för en industriell ekonomi, nämligen aktiebolaget, hade länge en undanskymd roll under själva industrialiseringen. Undersök Aktiebolagets historia.

Period: 1933. Plats: Djurgården, Stockholm. Deponent: Gröna Lunds Tivoli AB

Fördjupning Internationell ekonomi/ Företagsekonomi

Stockholmsbörsen:

 • Stockholmsbörsen har vid flera tillfällen varit banbrytande i börsutvecklingen. Kontrollera dagens kurser på Stockholmsbörsen. Hur och varför ser det ur som det gör?

Stockholmsbörsen hade länge sina lokaler i Börshuset vid Stortorget i Stockholm, men har nu flyttat till Frihamnen. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *