Strejk utan organisering

Med en lönearbetarklass som med tiden hade fått allt svagare koppling till jordbruket, och istället fick sin försörjning som anställda i fabriker, verkstäder, butiker och andra företag, hade de traditionella patriarkala relationerna mellan arbetare och arbetsgivare, eller arbete och kapital, luckrats upp och försvunnit.

Relaterad läsning: Storstrejken 1909, Mursmäckorna strejkar

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)

Instuderingsfrågor

 1. Hur förändrades den sociala strukturen när folk flyttade in i städerna och började arbeta inom industrin?
 2. Vilken bransch drabbades av den första strejken?
 3. Hur mycket sänktes de sågverksanställdas löner?
 4. Vad gjorde myndigheterna när strejken bröt ut?
 5. Vilka rättigheter hade de strejkande?
 6. Hur slutade strejken?

Diskussion

 • Är det rätt att strejka om man inte är nöjd med sina arbetsvillkor, motivera era svar?

Fördjupning

 • Undersök hur maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrades när fackföreningarna bildades i slutet på 1800-talet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *