Svensk modehistoria

Under det senaste seklet har den svenska modeindustrin gått från att vara synonym med rationell tillverkning av konfektionskläder till att bli en industri där design-perspektivet betonas. Men inget av detta skulle ha varit möjligt utan tidiga influenser från Frankrike.

För vidare fördjupning läs även: Katja of Sweden – protestsången som blev strandkläder, Från Mah-Jong till Vamlingbolaget och Björn Borg – varumärket som blev en statlig thriller

Centralt innehåll:

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a2)

Instuderingsfrågor 

 1. Vad menas med ”det svenska modeundret”?
 2. Hur såg det svenska modet under 1900-talet första decennier hur det såg ut i slutet av seklet?
 3. Varför omnämndes Kurt Jacobsson som Sveriges egen modekung?
 4. Vilken betydelse och varför har den franska haute couture haft för den svenska utvecklingen av klädproduktion?
 5. Hur spreds modeinformationen tidigare jämfört med i dag?
 6. Vad är basen för den svenska klädproduktionen sedan tidigt 1900-tal?
 7. Hur skiljer sig haute couture från den svenska konfektionstillverkningen?
 8. Hur och varför blev den svenska modeindustrin känd utomlands 1966?
 9. Vad drabbades den svenska konfektionsindustrin av under 1960 – och 1970-talet?
 10. Vilka andra aktörer fick spelrum under denna period och varför?
 11. Vad innebar ”anti-mode”?
 12. Vad är det som betonas inom svensk modeindustri i dag? Varför?

Diskussion

 • Vad anser du om anti-modet? Är det en hållbar utveckling? Motivera ditt svar.

Fördjupning

 • Ta reda på hur Katja of Sweden bildades och vad det har betytt för svensk modeindustri.

 

 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *