När fackföreningarna bildade LO

Under slutet av 1800-talet bildade arbetare inom flera olika yrken fackföreningar för att tillvarata sina intressen på arbetsmarknaden. Även företag i olika branscher bildade arbetsgivarförbund.

Relaterat material: Storstrejken 1909, Samförståndsanda mellan arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv

Centralt innehåll

  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1b, 1a1)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. När bildades LO?
  2. Vilket år bildas SAF?
  3. Vad står förkortningen SAF för?
  4. Vem blev SAF:s första VD?
  5. Vilket år slöts Saltsjöbadsavtalet?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

  • Vad var Saltsjöbadsavtalet och på vilket sätt förändrade det den svenska arbetsmarknaden

SAF och LO undertecknar huvudavtalet i SAF:s styrelserum, som final på förhandlingarna ute i Saltsjöbaden. Period: 1938. Plats: Blasieholmen, Stockholm Deponent: Svenskt Näringsliv. Motiv-ID: SNL000024

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *