Trendiga glasögon

Redan före de gamla grekerna visste människor att synen kunde förbättras om ljuset bröts genom vatten. I dag utgör glasögon en miljardindustri och är en modeaccessoar som går att köpa hos såväl optiker som varuhus.

Relaterad läsning: Allt är inte guld som glimmar, Gustaf Dalén – en glad fyr

Centralt innehåll

 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 1, 2)
 • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion. (Hantverk- introduktion)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande) Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna. (Historia 2b – kultur)
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)

Diskussion

 • För några år sedan började H&M sälja glasögon helt utan styrka, precis som sjalar, halsband och andra accessoarer. Diskutera hur mode skapas och varför ni tror att vissa saker blir inne och andra inte.

Instuderingsfrågor

 1. När kom de första glasögonen?
 2. Vilka var de första tipsen för att till exempel förstora bokstäver?
 3. Vem var Alessandro di Spina och vad är han känd för?
 4. Var kommer benämningen brillor ifrån?
 5. När och varför började marknaden för glasögon att öka?
 6. Hur uppstod EssilorLuxottica?
 7. Vad skedde under 1990-talet?
 8. Vad innebar den tekniska ”skräddarsyperioden”?

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Teknik/ Historia

Swarovski optik:

 • »En diamant för alla«. Det var Daniel Swarovskis vision då han trädde in på patentverket i Prag. Hans uppfinning, en elektrisk maskin som kunde förvandla blyglas till glittrande juveler, lade grunden till Europas största smycketillverkare. Undersök varför Daniel även startade företaget Swarovski optik.

Optik har blivit ett viktigt ben inom Swarovski Group. Ovan ses en reklambild från 1956. Bild: Swarovski Corporate Archive. Till höger en originalritning från Wilhelm Swarovski 1935. Bild: Swarovski.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Engelska/ Teknik/ Design/ Hantverk

Optikjätten EssilorLuxottica:

 • 2018 fusionerades de båda företagen till Essilor Luxottica, med ett aktievärde på cirka 53 miljarder euro och 150 000 anställda. 2019 var omsättningen 17,4 miljarder euro och rörelseresultatet 2,8 miljarder. Undersök varför EssilorLuxottica är världsledande på både bågar och glas.
 • Undersök även hur detta globala jätteföretag arbetar långsiktigt med sina hållbarhetsmål. Ta även del av deras senaste hållbarhetsrapport.

Skärmdump: essilorluxottica.com

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *