Världsdepressionens följder

Ericsson var ägarmässigt och finansiellt i kris i början av 1930-talet som en följd av Ivar Kreugers manipulationer. Lika allvarligt var det emellertid att bolagets viktigaste marknader sviktade när 30-talsdepressionen drabbade med full kraft.

Relaterad läsning: Ivar Kreuger, Sviterna av Kreugerkraschen

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka två faktorer ledde till att Ericsson befann sig i en ekonomisk kris under 1930-talet?
  2. Hur agerade det statliga Telegrafverket för att skydda sin tillverkning?
  3. Hur gjorde Ericssons ledning för att lösa problemet?
  4. Vad gick marknadsuppdelningen mellan Ericsson och ASEA ut på?

Diskussion

Ericsson och ASEA delade ju ni precis har läst upp marknaden mellan sig. Tror ni att en sådan överenskommelse hade fungerat idag, motivera era svar?

Fördjupning

  • Undersök vad en kartell är och hur en sådan fungerar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *