Arlas marknadsföring och design

Det tog Arlas randiga mjölkpaket 15 år att få det eftertraktade specialpriset Guldäggsplaketten vid reklambranschens årliga Guldäggsgala. Men när de nya förpackningarna tävlade i Guldägget 1991 blev de inte ens nominerade.

Relaterad läsning: Tetra och kartongmjölken, Den (O)hållbara förpackningen, Oatly – Spola mjölken!, Mjölkpropaganda på hjul, Han tog reklamrevolutionen till Sverige, Arlas historiska arkiv

Centralt innehåll

 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder. (Design 1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a2)
 • Designprocessens olika delar, dvs. marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, problemformulering, idéarbete, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
 • Planering, konstruktion, design och tillverkning av en egen, enkel prototyp eller egna, enkla modeller. (Produktutveckling 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför ändrade Arlas marknadsavdelning den grafiska dekoren på förpackningarna i början av 1990-talet?
 2. Vem kallades in för att göra jobbet?
 3. Vad var 10-gruppens målsättningar?
 4. Varför var det olika bredd på mjölkförpackningens ränder?
 5. Hur kom det sig att det just blev ränder som prydde mjölkförpackningen?

Fördjupning Design/ Produktutveckling

 • Tom Hedqvists mjölkpaket är ett exempel på ett mycket lyckat projekt. Den grafiska designen är tidlös och kan i princip användas hur länge som helst. Undersök hur svensk förpackningshistoria har sett ut genom tiderna och på hur hållbarhetstänket utvecklats med den.

Fördjupning Design/ Produktutveckling/ Företagsekonomi

 • Mjölkförpackningen är vår kanske vanligaste förpackning. Den kännetecknas av höga krav på färskhållningsförmåga och att den knappt får kosta något. Undersök Tetra och kartongmjölkens resa.

Fördjupning Design/ Marknadsföring/ Samhällskunskap

 • Ingen enskild person har haft så stort inflytande över utvecklingen av svensk reklambransch som Leon Nordin. Han var inte ensam revolutionär, men han var härföraren. Ta reda på hur Leon Nordin tog reklamrevolutionen till Sverige.

Fördjupning Marknadsföring

 • Företaget Oatly ställde återigen mjölk i dålig dager. I reklamfilmen från hösten 2019 har de inspirerats av Systembolagets tidigare ”Spola kröken”-kampanj för att marknadsföra sin havremjölk. Ta reda på hur Systembolaget arbetar med sin historia för att stärka varumärket och organisationen.

Fördjupning Marknadsföring/ Historia/ Samhällskunskap

 • Med en framsynt fingertoppskänsla lyckades föreningen Mjölkpropaganda förena reklam med folkhälsa och den nya tidens medier. Ta reda på hur de lyckades med detta.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • Gå in och undersök arkivkällorna på Arlas historiska arkiv – finner du något nytt som du inte visste sedan tidigare? Nämn några exempel på detta.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *