Cementens historia

Om det finns ett byggnadsmaterial som mer än andra förkroppsligar den moderna epoken måste det vara betong. Betongens bindemedel utgörs av cement, som tillsammans med ballast i form av sand, grus eller sten genom en kemisk reaktion hårdnar till betong då man tillsätter vatten. Principen är enkel, men tillverkningsprocessen är raffinerad. Materialets användningsområden, flexibilitet och utvecklingspotential tycks närmast utan gräns.

Relaterad läsning: Skanska skapar historia, Limhamnskungen – Rudolf Fredrik Berg, Öresundsförbindelsen, Betongplattan håller!, Betong stelnar även i vatten, Slitstarka Skanska

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Diskussion

Cementastriden:

 • Se intervjun nedan och diskutera kring vilka konsekvenser som medföljer när Cementa upphör att bryta kalk och vilka åtgärder ni tror bör vidtas för att lösa striden.

Expressens politikreporter Helena Gissén om den heta frågan. Filmklipp och intervju: Expressen.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande/ Teknik/ Historia

Skanska – snart 135 år:

 • Lyssna på byggbranschpodden Utveckling pågår där programledarna Tania och Leif gräver i Skanskas historia. Centrum för Näringslivshistorias kommunikationschef Anders Sjöman från Centrum för Näringslivshistoria berättar om några intressanta föremål som han har med sig till studion. Ta även del av Ola Löfgren, tidigare projektchef på Skanska, när han avslöjar vad som finns gömt under golvet i universitetsbiblioteket i Kalmar. Du får också höra Rolf Lybeck, numera pensionerad Skansking som har 42 år med Skanska i bagaget.

Skärmdump: Utveckling pågår – En podd från byggbranschen.

Öresundsförbindelsen:

 • Ett av storprojekten som Skanska har varit involverade i är byggandet av Öresundsbron som stod klar år 2000. Ta reda på hur lång är bron är och vems idé var det från början.

Öresundsbron fotad från Pepparholmens brofäste. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Skanskas årsstämma 2021:

 • Se klippet nedan där Skanskas nuvarande VD och koncernchef Anders Danielsson och styrelsens ordförande Hans Biörck sammanfattar det senaste året (2021) och ger sin syn på framtiden.

SKärmdump: group.skanska.com

Cementas historia:

 • Man vet att romarna redan för ett par tusen år sedan under romarrikets storhetstid kände till tekniker för att skapa cement och betong. Romarna kallade materialet för ”concretium” varav det engelska ordet ”concrete” som på svenska betyder betong. Byggnaderna de uppförde av detta material kallades för ”opus caementium” därav dagens ord ”cement”. Undersök Cementas historia.

Cementa historia marknadsföring.

Betong stelnar även i vatten:

 • Det var såklart inte utan anledning som Skånska Cementgjuteriet 1916 lät de två nyanställda dykarna, i full mundering, göra besök i den lokala fotografens ateljé. Att betong stelnade även i vatten hade man upptäckt redan i mitten av 1800­-talet. Undersök hur Skånska Cementgjuteriet göt sin första vattenreservoar i Västerås 1887, samma år som företaget grundades, och hur de tre år senare gjorde vatten-­ och avloppsledning i Östersund.

Foto: August Widén, Wimmerby. Ur Skanskas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *