Den gyllene bron

Det var såklart inte utan anledning som Skånska Cementgjuteriet 1916 lät de två nyanställda dykarna, i full mundering, göra besök i den lokala fotografens ateljé. Att betong stelnade även i vatten hade man upptäckt redan i mitten av 1800­-talet. Skånska Cementgjuteriet göt sin första vattenreservoar i Västerås 1887, samma år som företaget grundades, och tre år senare gjorde man vatten-­ och avloppsledning i Östersund.

Relaterat material: Skanska skapar historia, Limhamnskungen – Rudolf Fredrik Berg, Öresundsförbindelsen, Betongplattan håller!

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. När upptäckte man att betong även stelnade i vatten?
 2. När grundades Skånska Cementgjuteriet?
 3. Vad göt företaget samma år det grundandes?
 4. Vad blev Skånska Cementgjuteriets allra största specialitet?
 5. Vilka andra storbyggen är företaget känt för?
 6. Vad heter företaget i dag?
 7. Vad var orsaken till namnbytet?

Så här ska den se ut – den 3.700 ton tunga bro som ska tillverkas i Kina och fraktas till Stockholm via båt. Bron kostar 198 miljoner kronor. Bildtext: Dagens Nyheter. Foto: Projekt Slussen

Fördjupning Teknik/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande/ Internationell ekonomi

 • Efter år av planering börjar nu Slussens nya huvudbro att ta form. En gyllene bro är på väg mot Slussen i Stockholm från Kina. Entreprenören Skanskas upphandling av bron till Slussen har styrts av ett antal utvärderingsparametrar, varav miljöpåverkan självklart är en. Undersök varför den är av stål och inte betong och varför den är gjord i Kina och inte i Sverige. I denna artikel med frågor och svar får du även veta mer om bron, från produktion till monteringen i Slussen.

Fördjupning Teknik/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

 • Klicka på filmklippet nedan och undersök hur gyllene bron är konstruerad och hur den kommer att monteras på plats.

Filmklipp: Stockholms Stad, Skärmdump: Svenska Dagbladet

Fördjupning Teknik/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Skanska har genom åren skapat en mängd viktiga byggnader: operor, broar, rådhus, kärnkraftverk varuhus – och inte minst kyrkor. Ta reda på hur Skanskas resa sett ut.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *