Den svenska filmindustrin

Stina Bergman var legendarisk chef för SF Studios manusavdelning under 1940-talet. Då var hon redan änka efter författaren Hjalmar Bergman vars filmmanus hon hade stor delaktighet i. Som konstnärlig ledare vid SF Studios fostrade hon en kader nya manusförfattare, bland dem en ung »manustvättare« vid namn Ingmar Bergman.

Relaterat material: Svenska företag på vita duken, Sandrews visste vad folk ville ha!, Företagsfilmen – Medievärldens fula ankunge, När kontorschefen var filmens hjälte, Roy Andersson – reklamfilmernas mästare, SF-Studios 100 år – hemsida, Filmen banade väg för vardagssuccé

Centralt innehåll

 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – Kultur)
 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
 • Fördjupning och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skönlitteratur och andra typer av texter.
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar. (Skrivande)
 • Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande estetiska ideal samt hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen. Den konstnärliga friheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.
 • Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera skönlitteratur.
 • Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik. (Litteratur)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Arbetsprocess från idé till färdigt film- eller tv-manus.
 • Manusteori, manusstruktur och dramaturgi.
 • Berättarformat, berättarkomponenter och karaktärer för film och tv.
 • Målgruppsanpassning av film- och tv-produktioners manus.
 • Orientering i olika genrer inom film och tv samt genrernas estetik (Manus för Film och TV)

Instuderingsfrågor

 1. Varför Stina Bergmans yrkesskicklighet hamnat i skuggan innan jon fyllde 52 år?
 2. Hur kommer det sig att makarna Berman hade en personlig ton i sin korrespondens med förlaget Bonniers?
 3. Vad fick Stina som ”skrivmaskinsfröken” ta över år 1908?
 4. Hur driver Stina och Hjalmar Bergman sitt författarskap?
 5. Varför var det inte lätt att vara gift med Hjalmar?
 6. Vad gör paret Bergman år 1923?
 7. Hur och när gjorde Stina sin regidebut?
 8. På vilket sätt var Stina Bergmans manus nyskapande?
 9. Vilken dramaturgi använde sig Stina av?
 10. Vad ger hon för tips i sin handbok om manusskrivande år 1942?

Diskussion

 • Diskutera vikten av arkiv och hur ni ser på bevarandet av vårat nationella kulturarv.

Fördjupning Historia/ Manus för Film och TV/ Skrivande/ Litteratur

 • Svensk film upplevde en storhetstid under stumfilmsperioden, då både de konstnärliga och kommersiella ambitionerna ökade och svenska regissörer blev internationellt tongivande. Ta reda på hur det var under den svenska filmens guldålder.
 • SF Studios firade 100 år som filmbolag 2019. Sedan 1919 har SF Studios varit ett ledande nordiskt filmbolag som har producerat och distribuerat några av filmhistoriens främsta verk och arbetat med några av de största talangerna i branschen. Besök SF-studios historiska hemsida och ta del av arkivmaterial som finns bevarat där.

SF Studios 100 år. Historisk hemsida gjord av Centrum för Näringslivshistoria med hjälp av SF Studios arkiv även den hos Centrum för Näringslivshistoria.

 • 1938 hade En kvinnas ansikte premiär, en av Stinas största framgångar. Det var en omarbetning av den franska filmen Il était une fois … skriven av Francis de Croisset, som Stina bearbetade till ett svenskt manus med Gösta Stevens och Ragnhild Prim. Se en scen ur filmen här nedan.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *