En teknologisk funktionsrätt

Rollatorn och permobilen är två uppfinningar som förenklat och förbättrat tillvaron för väldigt många. Bakom dessa mobila hjälpmedel står två engagerade innovatörer från vårdsektorn.

Relaterad läsning: Teknik som räddar liv, GambroSiemensÖver 170 år av Siemens historia, Cellink – Svensk bioteknikÅF börsintroducerade hållbarhet, Livräddande pacemakerhistoriaEtt tillgängligare samhälleNöden är uppfinningarnas, History marketing: Så arbetar Investor AB med sin historia

Centralt innehåll

 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. (Affärsjuridik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vem var Aina Wilfalk och vad hade hon för bakgrund?
 2. Vad är en manuped?
 3. Vad inträffade år 1958?
 4. Hur kom Aina på sin idé?
 5. Vilka hjälpte henne att finansiera hennes affärsidé?
 6. Varför tog inte Aina patent på sin uppfinning?
 7. När började elektriska rullstolar tillverkas?
 8. Varför ville läkaren Per Uddén vidareutveckla dessa?
 9. Vad inträffade år 1966?
 10. Vilken annan produkt tog han världspatent på?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Teknik

Funktionsrätt i Sverige:

 • Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Undersök FN:s konvention om  rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Skärmdump: funktionsratt.se

Teknikens utveckling i Sverige:

 • Under 1900-talet steg levnadsstandarden i västvärlden snabbt, och vanliga människor mötte, trots återkommande krig och kriser, ett nytt begrepp, välfärd. Det gav en ny frihet i vardagen. Undersök hur tekniken gett oss en ny vardag och välfärd.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Teknik/ Entreprenörskap/och företagande/

Permobils hållbarhetstänk:

 • Ta reda på hur dagens riktlinjer ser ut för Permobils organisation och hur företaget bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt.

I dag ägs Permobil av Investor AB:

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *