Grunden till Semper

Hennes innovation gjorde det möjligt att spara och använda mjölk som annars skulle bli dålig. Den lade också grunden till barnmatsföretaget Semper.

Relaterad läsning: Kvinnliga uppfinnare, Axel Wenner-Gren, Electrolux, Sempers hemsida

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. (Företagsekonomi 1)
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikens historia och utvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken typ av verksamhet drev Ninni Kronberg och hennes man?
 2. Vad inträffade 1922?
 3. Vad försökte makarna Westrup hitta?
 4. Vilken idé kom Ninni Kronberg att utveckla?
 5. Vad hände med hennes första metod?
 6. Vad gjorde Axel Wenner-Gren år 1938?
 7. Hur såg leveranserna ut under andra världskriget och vilka var dem ämnade för?
 8. Varför uppstod en rättslig tvist med SMP?
 9. Vilket namn bytte SMP till år 1964?

Diskussion

 • Ninni Kronberg fick statsanslag för att fortsätta utveckla sin idé. Hur ser ni på att få bidrag av staten för att förverkliga en innovation och hur kan en statlig finansiering bidra till samhället?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi

Sempers hållbarhetsredovisning år 2018. Källa: Semper.se

Fördjupning Företagsekonomi/ Teknik

Axel Wenner-Gren (t.h.) hade ett gott väderkorn för vilka uppfinningar som var värda att köpa in. Både dammsugarna och kylskåpen såldes över hela världen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.