Grunden till Semper

Hennes innovation gjorde det möjligt att spara och använda mjölk som annars skulle bli dålig. Den lade också grunden till barnmatsföretaget Semper.

Relaterad läsning: Kvinnliga uppfinnare, Axel Wenner-Gren, Electrolux

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikens historia och utvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken typ av verksamhet drev Ninni Kronberg och hennes man?
 2. Vad inträffade 1922?
 3. Vad försökte makarna Westrup hitta?
 4. Vilken idé kom Ninni Kronberg att utveckla?
 5. Vad hände med hennes första metod?
 6. Vad gjorde Axel Wenner-Gren år 1938?
 7. Hur såg leveranserna ut under andra världskriget och vilka var dem ämnade för?
 8. Varför uppstod en rättlig tvist med SMP?
 9. Vilket namn bytte SMP till år 1964?

Diskussion

Ninni Kronberg fick statsanslag för att fortsätta utveckla sin idé. Hur ser ni på att få bidrag av staten för att förverkliga en innovation och hur kan en statlig finansiering bidra till samhället?

Fördjupning Företagsekonomi

Hur beskattas royalty i dag? Undersök detta på Skatteverkets hemsida.

Fördjupning Företagsekonomi/Teknik

Ta reda på vem Axel Wenner-Gren var och hur han kom att kallas för superentreprenör. Vilka innovationer av honom kan du hitta?

Dela med dig av dina tankar