Historien om Budweiser

20 miljoner tittare såg deras reklamfilm under Super Bowl-finalen i USA 2017. För ölmärket Budweiser är historien en viktig del av marknadsföringen och därför ständigt aktuell.

Relaterad läsning: Skottarna i Lilla LondonInvandrarna som byggde Sverige, Carlsberg Sverige – en 20-åring med lång historia, History Marketing – Så arbetar Systembolaget med sin historiaStaten, supen, maten och folket – en föregångare till SystembolagetKära systempåse!Ivan Bratt ritade den alkoholpolitiska kartanSpola mjölken!Filmen om Absolut VodkaBildandet av Pripps

Diskussion

Invandrande företagare:

 • Se på reklamklippet nedan om hur Budwieser bildades och diskutera hur ni tror att det är för invandrade företagare som startar egen näringsverksamhet i ett nytt land.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Marknadsföring/ Samhällskunskap

Hur arbetar företagen med sin historia?

Carlberg Sverige:

 • År 2021 var det 20 år sedan Carlsberg Sverige bildades genom en sammanslagning av danska Carlsberg A/S och svenska Pripps. Men bolaget bär på en bryggerihistoria betydligt äldre än så. Undersök Carlberg Sveriges historia.

Etikett för Falkens lageröl från tidigt 1900-tal.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2) Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.
 • Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv. (Journalistik, reklam och information 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *