Hur blev Sverige en demokrati?

Affärsmännen från dåtidens näringsliv orar sig över bristande affärer under denna oroliga period. De bestämmer sig för att samlas i november 1918 för att diskutera hur de kan påverka politikerna att fatta rätt beslut för Sverige.

Relaterad läsning: Stickorna som erövrade världen, Kreugerkoncernens uppgång och fall, När ASEA skulle räddas

Lyssna på Storfinansen här.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1) Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är finansmännen ense om att de måste diskutera?
 2. Vad anser de att vänstern vill göra?
 3. Hur tycker de att högern ska förhålla sig till detta?
 4. Hur kan finansen drabbas om inte en förändring sker?
 5. Vad blev resultatet av mötet?

Diskussion

 • Diskutera vikten av att värna om demokratin och hur man bäst gör det.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia

 • Hur bröt demokratin i Sverige igenom? Se på filmen från Demokrati100 och ta del av demokratins långsamma framväxt.

https://www.facebook.com/demokrati100.se/videos/332082797380513/

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *