Politiska reformer

De båda världskrigen och mellankrigstiden innebar en omfattande ekonomisk omvandling. Parallellt med denna skedde också förändringar som påverkade det politiska systemet, människors levnadsförhållanden och företagandet. I denna överblick diskuteras några av de förändringar som främst påverkade relationen mellan stat och näringsliv och som kan visa på den långsiktiga utvecklingen i samhället.

Relaterad läsning: Samförståndsanda mellan arbetsmarknadens parter, Karolina Widerström utvecklade den svenska välfärden, När storfinansen hade ett hemligt möte 1918, 100 år av demokrati i Sverige

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka var motståndare mot en rösträttsreform?
 2. Vilket parti var Hjalmar Branting partiledare för?
 3. Vilket val det första där man praktiserade allmän och lika rösträtt?
 4. Vilket år fick Sverige allmän och lika rösträtt vid riksdagsval?
 5. Vilket parti drog störst fördelar av rösträttsreformen?
 6. När fick Sverige 8 timmars arbetsdag?
 7. Vad kallades riksdagsvalet 1928?
 8. Vilket år sköt militären fem demonstranter i Ådalen?

Diskussion

 • Varför tror ni att det dröjde till 1921 innan Sverige fick allmän och lika rösträtt?
 • Vilka tror ni blir de viktigaste frågorna på arbetsmarknaden de kommande 10 åren?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Debatten om 6 timmars arbetsdag:

 • Arbetstid har sedan industrialiseringens barndom varit en stridsfråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. I Sverige pågår det idag en debatt om att införa sex timmars arbetsdag, något som en del företag provat. Undersök hur debatten kring sex timmars arbetsdag ser ut, lyft fram argument som är både för och emot detta.

100 år av demokrati:

 • Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokratin idag och i framtiden. Kliv in i tittskåpen för att uppleva och lyssna på olika dramatiserade delar från demokratins historia och genombrott. Navigera med mus eller tangentbord. Glöm inte slå på ljudet! Tittskåpens berättelser finns även i textversion.

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati! Här hittar du material om demokratifirandet och information om var och när du kan delta. Bild och text: firademokratin.riksdagen.se

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi

Karolina Widerström utvecklade den svenska välfärden:

 • Många kvinnor gjorde under decennierna kring sekelskiftet 1900 stora insatser inom vård, omsorg och utbildning. Deras pionjärgärningar kom sedan att få betydelse för utvecklingen inom de offentliga välfärdstjänsterna. Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, var en av dessa. Undersök hur Karolina utvecklade den svenska välfärden.

Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, 1906. Bildkälla: Stockholms stadsmuseum.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *