SAS historia

75-årsfirande SAS var länge inte bara ett unikt och innovativt flygbolag, utan även en bärare av skandinaviska värden. Men under de senaste 30 åren har företaget stått vid avgrundens rand flera gånger.

Relaterad läsning: Rädda SAS!, SASDior klär SASCurt  NicolinNicolins investeringar för framtidenWallenbergsfären och bank- och industrinätverkenByrån i Operahuset tog svenskarna ut i världen

Relaterad film: History Marketing: Så arbetar Investor AB med sin historia

Instuderingsfrågor

 1. Vad skedde i norska Geilo år 1937?
 2. Vad satte andra världskriget stopp för?
 3. Vilket samarbete uppstod efter kriget?
 4. Vad skedde på Bromma i Stockholm under 1940-talet och varför?
 5. Vad inträffade i november 1946?
 6. På vilket sätt var SAS ett innovativt flygbolag?
 7. När och hur fick flygbolaget sitt internationella PR-genombrott?
 8. På vilket sätt minskades restiden mellan 1950- och 1970-talet?
 9. På vilka sätt flygbolaget ”Scandinavia Modern”?
 10. Hur kom SAS att bli bärare av hela den nordiska välfärdsmodellen?
 11. Vilka problem fick flygbolaget under 1970-talet och varför?
 12. Vilken betydelse hade Jan Carlzon för SAS?
 13. Vilka kriser har SAS hittills varit med om under 2000-talet?

Diskussion

Flygbolagen är rädda:

 • I början på januari 2022 skriver Svenska Dagbladet att: ”Tusentals tomma flygplan flyger just nu över Europa. Anledningen är att flygbolagen är rädda att mista sina attraktiva start- och landningstider om de ställer in resorna. Men ”spökflygplanen” väcker häftig kritik”. Vad anser ni om dessa tomma flygplan? Diskutera hur ni tycker att flygbolagen bäst kan lösa situationen som råder under coronapandemin.

Trafiken med tomma flygplan väcker kritik. Arkivbild. Foto: Charles Stirling/Alamy. 

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation

Wallenbergsfären:

 • ”Svenska företag var ivriga att få flygförbindelser ut i Europa och till USA för att kunna vara tidigt ute och ta marknadsandelar i efterkrigstidens återuppbyggnad”. Se på klippet från History Marketing Summit 2019 nedan och hör på när Jacob Wallenberg berättar hur hans familj arbetar med sin historia. Ta även reda på hur det kommer sig att Wallenbergsfären hoppade på idén om SAS.
 • Det finns en gemensam nämnare för många av efterkrigsdecenniernas viktigaste och mest framgångsrika svenska utvecklingspar, nämligen Wallenbergsfären. Denna ägarfamilj, 1900-talets mest inflytelserika, hade intressen i L M Ericsson, ASEA, Saab och Astra och en lång rad andra svenska storföretag. Undersök denna familjedynastis historia.

André Oscar Wallenberg. Fotograf: Okänd / TT

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Största krisen som flygindustrin gått igenom: 

 • Se filmklippet nedan om hur SAS hanterar krisen under våren 2020.
 • Flygmarknaden går, som mycket annat inom näringslivet, igenom en kris. Undersök hur det har gått för andra flygbolag under coronakrisen.

Skärmdump: di.se

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Historia

Ett räddningsuppdrag:

 • Företagsledaren och SAF-ordföranden Curt Nicolin var en av svensk industris mest betydelsefulla aktörer under den senare halvan av 1900-talet. I år skulle denne gigant inom näringslivet fyllt 100 år. Undersök hur Curt Nicolin, VD för ASEA/ABB, ryckte in för att rädda det krisdrabbade SAS under 1960-talet samt hur han var som företagsledare.

Många personer har vittnat om Curts skarpa blick. Här vid sitt skrivbord på Asea 1962. Foto: Asea-arkivet i Västerås.

Fördjupning Design/ Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Historia

Dior klär SAS:

 • SAS har i allra högsta grad bidragit till att modern skandinavisk stil och design erövrat världen. De har även samarbetat med kända modemärken som Calvin Klein och Dior.  Undersök hur samarbetet mellan SAS och Dior kom till.

En flygvärdinna klädd i uniform designad av Calvin Klein. Foto: SAS.

Fördjupning Hållbar turism/ Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Resmål och resvägar

Turism:

 • Att resa för upplevelsens skull blev möjligt tack vare järnvägarnas, ångbåtarnas och hotellens intåg på 1800-talet. En annan viktig aktör som uppstod var resebyrån som organiserade resandet och öppnade upp världen för bland annat svenskarna. Ta på på hur resebyrån tog svenskarna ut i världen.

Resande på järnvägsstationens perrong under 1930-talet. Bild ur NK:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1 och 2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt. (Industriell design 1)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling.
 • Turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning.
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande. (Hållbar turism)
 • Turismens och destinationens utveckling i takt med samhällsförändringar och trender.
 • Resvägen som attraktion.
 • Vanliga resmål i Sverige och i andra länder.
 • Marknadsföring och presentation av olika resmål. (Resmål och resvägar)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *