Stamkund i 80 år

Det finns många stamkunder i ICA-världen, men det finns bara en som Anna-Greta Hansson. Hon började handla hos Simonsons i Strömsund som senare blev ICA Supermarket för 80 år sedan. Men varför blir man stamkund och hur kommer det sig att Anna-Greta Hansson inte blev stamkund på Konsum istället?

För vidare fördjupning läs: Kvinnan bakom allt, Handlaren i huvudrollen, Reklam i folkets tjänst och Krigstider

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kommer det sig att Anna-Greta Hansson inte blev stamkund på Konsum istället?
 2. Vad gjorde Gunnar som var så framsynt och kreativt?
 3. Vem lagar Anna-Gretas mat på äldre dagar?

Diskussion

 • Vad innebär det att vara stamkund? Är du stamkund? Varför är du det?
 • Hur ska ett företag bära sig åt för att skapa goda kundrelationer? Hur påverkar denna relation ett företags affärsutveckling?

Fördjupning

 • Tillsammans med sin man Göran drev Anna-Greta Hansson under många år Cigarraffären i Strömsund. Någon lön fick hon dessvärre inte p.g.a.. dåtidens skatteregler. Ta reda på vilken skatteregel Anna-Greta syftar på och undersök varför den inte gav någon fördel om man var ”närstående” och jobbade i ett litet familjeföretag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *