Vespan tog världen med storm

När uppgörelsen efter andra världskriget starkt begränsade Italiens flygplansindustri tvingades företaget Piaggio hitta på något nytt. Resultatet blev Vespa. I år fyller Italiens motordrivna signum 75 år.

Relaterad läsning: Motorcyklar och blixtlås, Fordonsindustrin som motor, Stjärnfusionen Daimler – Bemz, Han lärde svenskarna att använda olivolja

Instuderingsfrågor

 1. Vem var från Sestri Ponente?
 2. Vad kunde man hitta där under 1800-talet?
 3. På vilket sätt gick Rinaldo Piaggio sin egen väg?
 4. Vad började han intressera sig av efter utbrottet av första världskriget?
 5. Varför köpte Rinaldo Pegna Bonmartini?
 6. Vad inträffade mellan åren 1934 – 1939?
 7. Vilka motgångar stötte företaget på efter andra världskrigets slut?
 8. Vad började Enrico Piaggio att fundera på under denna tid och varför?
 9. Vem vände han sig till?
 10. Vad handlade projektet MP6 om och vilka tog fram designen?
 11. Varför blev presskåren förbryllad över Enricos vision?
 12. Vad ökade vespans popularitet under 1950-talet?
 13. Hur kom vespa att kontrolleras av Fiat?

Diskussion

 • »Sembra una vespa!« – ”Den ser ut som en geting!”. Det är inte alltid lätt att hitta ett passande namn till en produkt. Diskutera vilka produkter som ni tycker har passande namn.
 • Det har på sistone varit populärt att kändisprofiler gör samarbeten med kända varumärken. År 2022 inledde popartisten Justin Bieber ett samarbete med Piaggo och satte sin egen prägel på Vespan. Diskutera varför ni tror att samarbeten som dessa växt de senaste åren.

Fördjupning Engelska/ Företagsekonomi/ Historia

Modkulturen går hand i hand med Vespan. Djupdyk i hur Vespan påverkade subkulturer som växte fram under 1960-talet.

Skoterns historia:

Hastings mods och rockers:

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ 

Fordonsindustrin som motor:

 • Efter kriget fick även den svenska fordonsindustrin en ny central aktör då flygplanstillverkaren Saab, inspirerade av Volvos framgångar, satsade på biltillverkning i Trollhättan. Undersök teknikskiftet inom den svenska bilbranschen.

Montering av Volvo Amazon i Torslanda 1964. Bild från Volvo Car Group.

Olivoljekungen – Fernando di Luca:

 • År 1961 tog 25-årige Fernando di Luca farväl av sitt Italien och satte sig på sin skoter av märket Lambretta, en huvudkonkurrent till Piaggio, och for till Stockholm. Idag är han Sveriges olivoljekung och grundare av bl.a. det populära varumärket Zeta. Undersök Fernandos entreprenöriella resa i Sverige.

Den italienske invandraren Fernando Di Luca (f. 1936) lärde svenskarna att olivolja har andra användningsområden än som laxermedel.

Centralt innehåll

 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser. (Historia 2b – kultur)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *