Vikten av att bevara sin historia

Efter åtta år på Adidas företagsarkiv tog Martin Gebhardt med sig allt han vet om Adidas rika historia till sin nya tjänst – på Adidas marknadsavdelning. På HMS21 berättade han mer om hur man kan väva in historia när man marknadsför dagens skor.

Relaterad läsning: Adidas Copa Mundial – Världsmästarskon, Sportkläder från Bollebygd, Kaffeföretaget som tog Nike till Sverige, Ett liv med skor, Rolf Nilsson grundare av Nilson Group, Träningsskor och sportkläder från Dalarna

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – kultur)
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)

Diskussion

 • Bland dagens företag ökar kunskapen om att bevara sin historia. Diskutera varför ni tror att det är så. Se även filmklippet nedan om Adidas företagsarkiv.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Engelska/ Marknadsföring

Berättelsen om bröderna Dassler:

 • Hur rivs en tysk stad, som överlevde andra världskriget, av skor bara några år senare? Ta del av berättelsen om hur bröderna Dassler skulle förändra världens skor för alltid.

Varför har Adidas 4 logotyper?

Adidas YEEZY:

THESE PAST TWO YEARS, ADIDAS AND YEEZY HAVE GIVEN A GLIMPSE INTO OUR FUTURE. THIS PARTNERSHIP ILLUSTRATES THAT ANYONE WITH A DREAM CAN DREAM WITHOUT LIMITATIONS. – KANYE WEST

Skärmdump: adidas-group.com.

Sustainability:

At adidas we are committed to create new ways to design, produce and innovate.

 • Visit The Adidas Group website and find out how the company works in terms of innovation, use of materials and general approach to sustainability.

Adias Annual Report:

 • 2020 was a year like no other for Adidas. Despite all the challenges, they used this year to make adidas a better company. Take a look at the company’s annual report for the year 2020.

Screenshot: adidas-group.com

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Marknadsföring

Nike introduceras i Sverige:

 • Genom den svenska näringslivshistorien har företag ibland satsat på produkter som inte är förknippat med deras ursprungliga verksamhet. Visste du att det var ett svenskt kaffeföretag som introducerade Nike i Sverige? Undersök hur det hela gick till.

Bild ur Arvid Nordqvists historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Bagheera blev 1980-talets snackis:

 • Träningsskor och sneakers har i mångt och mycket blivit synonymt med globala jättar som Adidas och Nike. Men under 1980-talet gav sig ett svenskt märke in i matchen om kundernas gunst. Undersök svenska Bagheeras historia.

Vilken färg hade du? De flesta som växte upp i Sverige under 1980-talet har en relation till Bagheera-overallerna som skapades i Avesta. Bildkälla: Bagheera och Therese Asplund.

Sportkläder från Bollebygd:

 • I dag är sportindustrin en av de mest globaliserade industrierna där gymnastikskor och matchtröjor fraktas över hela världen från de sydostasiatiska fabrikerna. I Olsfors i Bollebygd minner Sportjohans lokaler om en svunnen tid då sportkläder tillverkades i Sverige. Få en inblick i detta fantastiska företag.

Sportjohans kataloger blev populära i många hem.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *