AstraZenecas etik och transparens

Läkemedelsföretaget Astra grundades i Södertälje 1913. Det år som riksdagen, efter många års häftig debatt, beslutade att avskaffa apotekens monopol på läkemedelstillverkning.

Relaterad läsning: Apoteket blir ett monopolföretag, Pharmacia, Årets affärsbragd: Cellink och Erik Gatenholm, Siemens, Tio misstag, misslyckanden och skandaler, Refaat El-Sayed, Vattenfall och ASEA samt andra svenska utvecklingspar

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1a2)
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1b)
 • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.
 • Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler.
 • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. (Bioteknik)
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. (Biologi 1)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år grundades AstraZeneca?
 2. Vem gjorde företaget framgångsrikt?
 3. Vilket läkemedel ledde fram till Astras internationella genombrott?
 4. Vilket år blev Losec godkänt som läkemedel?
 5. Vem fick Nobelpriset i medicin år 2000?

Diskussion

 • Varför tror ni att man har patentskydd på nya läkemedel?
 • Är det rätt att ha patentlagstiftning eller ska allt vara fritt att tillverka?

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Bioteknik/ Naturkunskap/ Biologi/ Samhällskunskap

Patentlagstiftningen: 

Skärmdump: LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Covid-19: 

 • I Dagens Nyheter meddelas att Astra Zeneca stoppar tillfälligt testerna av covid-19-vaccinet sedan en person som deltar i testerna fått en potentiellt oförklarlig sjukdom. Undersök hur processen för att hitta ett botemedel ser ut. Se även klippet nedan.

Socialminister Lena Hallengren har tidigare meddelat att Sveriges avtal med EU kommer att innebära 6 miljoner doser för Sveriges del. Skärmdump och text: Expressen.

AstraZenecas etik och transparens:

 • AstraZeneca förklarar på sin hemsida att de vill bli värderade utifrån sina läkemedel och förtjäna förtroende genom deras sätt att arbeta. För att nå dit genomsyras allt de gör av etiska och transparenta rutiner, från forskning och utveckling till produktion och försäljning. Undersök AstraZenecas etiska regler.

Skärmdump: AstraZenecas hemsida.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Att driva företag:

 • Ett beslut, ett genomförande och en investeringsplan. Monopolet har många gånger underlättat för Apoteksbolaget att införa nya metoder och arbetssätt. Innovationer som fått betydelse för hela vårdkedjan, både i Sverige och utomlands. Undersök hur det är att driva en hel bransch som denna.

Skärmdump: Apotekets hemsida.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *