AstraZeneca

Läkemedelsföretaget Astra grundades i Södertälje 1913. Det år som riksdagen, efter många års häftig debatt, beslutade att avskaffa apotekens monopol på läkemedelstillverkning.

Relaterad läsning: Apoteket blir ett monopolföretag, Pharmacia

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år grundades Astra Zeneca?
 2. Vem gjorde företaget framgångsrikt?
 3. Vilket läkemedel ledde fram till Astras internationella genombrott?
 4. Vilket år blev Losec godkänt som läkemedel?
 5. Vem fick Nobelpriset i medicin år 2000?

Diskussion

 • Varför tror ni att man har patentskydd på nya läkemedel?
 • Är det rätt att ha patentlagstiftning eller ska allt vara fritt att tillverka?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande

 • Undersök hur patentlagstiftningen för läkemedel ser ut och hur den skiljer sig från andra produkter.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Ett beslut, ett genomförande och en investeringsplan. Monopolet har många gånger underlättat för Apoteksbolaget att införa nya metoder och arbetssätt. Innovationer som fått betydelse för hela vårdkedjan, både i Sverige och utomlands. Undersök hur det är att driva en hel bransch som denna.

Dela med dig av dina tankar