Bagheera blev 80-talets snackis

Träningsskor och sneakers har i mångt och mycket blivit synonymt med globala jättar som Adidas och Nike. Men under 1980-talet gav sig ett svenskt märke in i matchen om kundernas gunst.

Relaterad läsning: Sportkläder från Bollebygd, Adidas Copa Mundial – Världsmästarskon, Kaffeföretaget som tog Nike till Sverige, Ett liv med skor, Rolf Nilsson grundare av Nilson Group, Stadium – 30 år av rörelse

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1 och 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1 och 1a2)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1 och 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka startade Bagheera under 1980-talet?
 2. Vilken av Bagheeras kreationer är nästintill kultförklarad i dag?
 3. Vem var de populära barn- och juniorskorna Frank döpt efter?
 4. Vad inträffade år 1986?
 5. Vilka exempel finns på att företaget arbetar med hållbarhet och miljö?
 6. Hur kan produkterna säljas till ett hållbart pris?
 7. Vilka samarbeten har Bagheera i dag?

Diskussion

 • Vad anser ni om Bagheeras sätt att tackla dagens hårda konkurrens? 

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Historia/ Design/ Marknadsföring

Adidas Copa Mundial – Världsmästarskon:

 • Jubilerande fotbollsskon Adidas Copa Mundial har under sina 40 år använts av flertalet av världens bästa fotbollsspelare. Undersök hur grundaren Adi Dasslers sista mästerverk har överlevt en teknisk revolution och en bransch där varje fot blivit till en levande reklamtavla.

Adidas Copa Mundial. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Nike introduceras i Sverige:

 • Genom den svenska näringslivshistorien har företag ibland satsat på produkter som inte är förknippat med deras ursprungliga verksamhet. Visste du att det var ett svenskt kaffeföretag som introducerade Nike i Sverige? Undersök hur det hela gick till.

Bild ur Arvid Nordqvists historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Stadium – 30 år av rörelse:

Grundarna Bo och Ulf Eklöf på tennisbanan. Foto: Stadium.

Sportkläder från Bollebygd:

 • I dag är sportindustrin en av de mest globaliserade industrierna där gymnastikskor och matchtröjor fraktas över hela världen från de sydostasiatiska fabrikerna. I Olsfors i Bollebygd minner Sportjohans lokaler om en svunnen tid då sportkläder tillverkades i Sverige. Få en inblick i detta fantastiska företag.

Sportjohans kataloger blev populära i många hem.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Marknadsföring

Dagens Bagheera:

 • Gå in på Bagheeras hemsida och undersök hur dagens produkter ser ut och hur företaget marknadsför sig. Finns den gamla Bagheera-andan kvar i verksamheten?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *