Chansen att driva företag

År 1739 etablerades Stockholms hall- och manufakturrätt som ett led i att främja inhemsk tillverkning. Jämsides med traditionella manufakturer inom främst textil, var en ambition att erbjuda konsthantverkare en alternativ rättslig hemvist. Då skulle skråämbetenas traditionella monopol ruskas om.

Relaterad läsning: De vågade, vann och visade vägenKvinnliga uppfinnareKvinnors företagandeSofia GumaeliusAmalia Eriksson, Näringsfriheten genomförs 1864, Uppfinnaren Maria Christina Bruhn

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kunde mor och dotter Bruhn driva eget?
 2. Vad etablerades 1739 och vad ingick under det?
 3. Hur drabbades Inga Catharina av makens bortgång?
 4. Vad godkände Stockholms hall- och manufakturrätt under perioden 1739–1759?
 5. Hur hjälpte ”Potatiskungen” Maria Christina Bruhn?
 6. Vilken uppfinning blev Maria Christina känd för?

Diskussion

 • 2015 stod kvinnor bakom 6 procent av de beviljade patent i Sverige, varför tror ni att siffran fortfarande är så låg?
 • Vad kännetecknar en uppfinnare enligt ert sätt att se det?

Entreprenörskap/ Historia/ Design/ Entreprenörskap och företagande

 • När man hör ordet ”uppfinnare” tänker man nog normalt på en man. Det är förvisso sant att de allra flesta uppfinnare är män. Men det har alltid funnits kvinnor som gjort nydanande konstruktioner inom olika områden. Vilka svenska kvinnliga uppfinnare hittar du? Börja med att undersöka Maria Christina Bruhns uppfinning.
 • Ta reda på vad Amalia Eriksson uppfann och hur hon lyftes från nöd till överflöd.

Amalia Eriksson (i prickig blus) fick den 22 juli 1915 besök av prins Carl (längst fram till höger), prinsessan Ingeborg och deras döttrar Margaretha, Märtha och Astrid. Bild från Grenna Museum/Historisk Bildbyrå.

Fördjupning Entreprenörskap/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande

 • Kvinnorna Bruhn fick aldrig möjligheten att uppleva tiden efter att skråväsendet avskaffats. Undersök vad lagen om näringsfrihet innebar för företagen och företagarna i Sverige.
 • Ta reda på varför hallrätter upphävdes år 1846.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *