Domusvaruhuset

Räta linjer och en fasad i tegel, marmor eller plåt. Under 1960-talet spred sig de karaktäristiska Domusvaruhusen i sällan skådad takt i Sveriges städer. Med Domus ville den kooperativa rörelsen erbjuda allt under ett tak, men etableringen hade en förändrad stadsmiljö som pris.

Relaterad läsning: När varuhusen växer framNK – invigning av Sveriges första riktiga varuhus, Den okända kunden – NK:s invit till medelklassen, EPA – Ett varuhus för alla, När varuhusen hade krisKooperativa Förbundet, Självbetjäning – en revolution utan motstånd

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling (Företagsekonomi 1, 2)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)

 Instuderingsfrågor

 1. Vilka namn hade varuhusen som var ägda av kooperativa föreningar på 1930-talet?
 2. Varför var stora skyltfönster viktiga?
 3. Vad var målet med att de kooperativa varuhusen skulle placeras jämte kyrkor eller storbanker?
 4. Hur tog kooperativa förbundet och lokalföreningarna intryck av tankegångarna i USA?
 5. Vad hette det första moderna kooperativa varuhuset och vad skulle representera?
 6. Hur skulle den gemensamma marknadsföringen bli smidigare?
 7. Varför blev namnet Domus det allmänna namnet för kooperationens moderna varuhus?
 8. Vad innebar etableringen av Domus?
 9. Vilka konsekvenser fick den kooperativa rörelsen som påverkar stadsmiljön än i dag?
 10. Hur beskrevs Domusvaruhusens design?
 11. Varför minskade antalet Domusvaruhusen 1980?
 12. Hur ersattes Domus?

Diskussion

 • I USA lanserades begreppet ”one stop shopping” med idén att kunden bara skulle behöva besöka en affär för att fylla alla sina behov. Vad anser ni om konceptet att allt ska finnas under samma tak – och hur ser det ut i dag?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration

Fördjupning Företagsekonomi

Fördjupning Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *