Elektricitetens förnyare

Vindkraften var länge baktalad i Sverige – men om bara tre år kan vindkraften stå för en tredjedel av Sveriges elproduktion. Börsnoterade bolaget Eolus ligger bakom många av landets stora vindkraftparker och grundaren Bengt Simmingsköld har varit med ända sen pionjärtiden för mer än 40 år sen.

Relaterad läsning: Väldiga investeringar i vattenkraft, På jakt efter alternativ energi, Motstånd mot kärnkraft, Energihistorik

Diskussion

Det skrämmer mig att vi inte i större utsträckning ifrågasätter det allmänna mantrat att vindkraften är grön och ofarlig. Både naturen och besöksnäringen står på spel när politikerna och energibolagen nu gör oss alla till försökskaniner, skriver hotellägaren Catharina Roos.

 • Läs artikeln i Expressen om hur hotellägaren Catharina Roos ser på vindkraftverk. Och diskutera vad ni anser om förnybar energi.

Fördjupning Naturkunskap/ Energiteknik/ Förnybar energi

På jakt efter alternativ energi:

Investeringar i vattenkraft:

 • Under och efter andra världskriget steg efterfrågan på elektricitet dramatiskt. Alla prognoser slogs. Ta reda på hur vattenkraften fick byggas ut i en rasande takt och varför man har Vattenfall att tacka för detta.

Midskog kraftverk. Period: 1920 Deponent: Vattenfall Motiv-ID: VF000112

Fördjupning Naturkunskap/ Samhällskunskap

Kärnkraftens risker:

 • Kärnkraftsfrågan har kantats av politiska motsättningar, både mellan partier och inom partier. Den har också kantats av många beslut och utfästelser, som senare övergavs. Undersök varför det inneburit stor ovisshet och osäkerhet för kraftproducenter som Vattenfall.
 • Frågan om vad man ska göra med avfallet från kärnkraftverken har länge varit ett problem för branschen och i Sverige har lett till att ett bolag skapats för att ansvara för denna fråga, Svensk Kärnbränslehantering AB. Gå in på deras hemsida och undersök hur arbetet med slutförvaring av kärnbränslet ser ut.
 • Undersök hur energidebatten ser ut idag. Diskuteras det fortfarande om nedläggning av kärnkraften och vilka är i så fall alternativen?

Demonstrationer mot kärnkraft i Sverige, 1979. Deponent: Vattenfall.

Centralt innehåll

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. (Naturkunskap 1b, 1a1)
 • Förnybara energikällor: sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon. (Energiteknik 1)
 • Förnybara energikällor, till exempel bioenergi, solenergi, vindkraft och vågkraft. Naturliga värmekällor och värmepumpar. Förnybar energi för fordonsdrift. (Förnybar energi)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *