Från handelsbod till storföretag

Är stort alltid bättre? Nej, men stora företag och stora butiker är bra för företag och kunder. Det finns två huvudformer av storskalighet. Den ena är att företagen blir större. Den andra är att varje enskild butik blir större.

För vidare fördjupning läs även: Om synen på handel, En revolution utan motstånd, EPA – Ett varuhus för alla, Kvinnan bakom allt, Hundraårig lanthandlartradition i Finnerödja

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 •  (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebär det att leda en större butik?
 2. Hur och varför uppstod kedjeföretaget H&M?
 3. Hur ser man på IKEA:s verksamhet och affärsidé?
 4. Vad tjänar kunden på de större butikerna?
 5. När och varför uppstod stora handelsföretag i Sverige?
 6. Vilka hinder påträffades?
 7. Vad åstadkom både grossist- och detaljhandeln under denna tid?
 8. När kom varuhusen till Sverige?
 9. Vad inträffade under 1920- och 1930-talet?
 10. Vad var tanken med butikskedjorna EPA och Tempo?

Diskussion

 • Diskutera varför du tror att varuhuset NK i Stockholm hade svårt att etablera filialer i andra svenska städer?

Fördjupning

 • Fram till mitten av 1800-talet fanns det dock en del hinder för handelsföretag att växa. Ett var den komplicerade handelslagstiftningen. Undersök denna handelslagstiftning och hur den har utvecklats sedan dess. Läs: Handelsfrihetens tid – reformer, industriutveckling och kulturklimat och Skråväsendet avskaffas 1846
 • Undersök skillnaderna mellan varuhuset NK och EPA. Läs: NK . Sveriges första riktiga varuhus och EPA – ett varuhus för alla

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *