Hantverket överlevde Näringsfriheten

När skråväsendet avskaffades rämnade hantverkarnas sociala skyddsnät, bönhasarna fick inte längre jagas från staden och industrialismen lockade lärlingarna till fabrikerna. Att hantverket inte dog ut har vi facit på, men hur lyckades det klara den fria konkurrensen och den sociala utsattheten?

Relaterad läsning: SkråväsendetSkråväsendet avskaffasDe vågade, vann och visade vägenNäringsfriheten införsJohan August Gripenstedts återkomst, Tecknade drömyrken, Hantverkarna Stockholm, Hantverkarakademin

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhälle 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. (Hantverk)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)

Instuderingsfrågor

 1. När blev hantverkarna en integrerad del av näringslivet?
 2. Vad var viktigt nu när alla kunde starta egen verkstad?
 3. Varför var det viktigt med lärlingar på verkstäderna?
 4. Vad erbjöd staten hantverkarna?
 5. Vad hade skrået tidigare inneburit för hantverkarna?
 6. Varför startades Hantverkslotteriet?
 7. När kunde Stockholms Stads Fattigvårdsnämnd vända sig till hantverksföreningen?
 8. Vad innebar omstruktureringarna i samhället i början av 1900-talet för hantverkarna?
 9. Vilka har vi att tacka för att hantverkarna överlevde industrialismen?

Diskussion

 • Diskutera om skyddsnäten vi har i dagens samhälle. Hur uppfattar ni de olika trygghetsfaktorerna som uppstod före och efter att skråväsendet upplöstes?

Fördjupning Samhälle/ Historia/ Företagsekonomi

 • Under perioden 1840–1870 förändrades den svenska lagstiftningen i grunden. Folkskolan infördes, kvinnors rättigheter stärktes och den ekonomiska friheten vidgades. Denna liberala revolution lade grunden för den industriella revolution som senare inträffade. Undersök personen bakom Näringsfrihetsreformen: liberalen och finansministern: Johan August Gripenstedt.
 • Näringsfriheten öppnade dörrar för kvinnors företagande. Ta reda på hur deras resa sett ut.

Nio år gammal auktionerades Hanna Lindmark ut till lägstbjudande som fosterbarn och arbetskraft. Mot alla odds blev hon en av landets tidigaste och mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer. När hon dog 1941 omsatte hennes företag, Margaretaskolan, flera miljoner och hade restauranger, hushållsskolor och festvåningar på flera orter i Sverige. Deponent: Frälst, förmögen, förskingrad. Foto: Copyright Ewonne Winbladh.

Fördjupning Hantverk/ Samhälle/ Design

 • Tatuerare är en helt ny utbildning på Hantverksakademin med start hösten 2020. Undersök vilka de andra 79 hantverkarutbildningarna är.
 • Från och med 1868 drev Stockholms Hantverksförening ett hantverkslotteri som kom att lägga grunden för Hantverksföreningens tillgångar. Undersök Hanverkslotteriets historia och arkiv. Ett komplett register över de drygt 5 000 ritningarna i arkivet finner ni här. Registret fungerar även ett bra hjälp som en sökingång bland ritningarna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *