Julmusten – en traditionsbärare

JULMUST. I mer än hundra år har julmust varit en viktig del av julfirandet i Sverige. Flera olika bryggerier gör sina egna varianter av den populära drycken. Essensen kommer dock alltid från familjeföretaget Roberts i Örebro.

Relaterad läsning: SARA – staten, supen, maten och folket, Systembolagets historia, Ivan Bratt

Relaterad film: L.O Smith – Absolut Vodkas grundare, Historien om Systembolaget

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar. (Religionskunskap – specialisering)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Var och varför reste Harry Roberts i väg i början på 1900-talet?
 2. Vad laborerade Harry fram under denna tid?
 3. Varför infördes motboken 1918?
 4. Varför blir år 1910 så lyckat för familjen Roberts?
 5. När och varför satte försäljningen av julmust fart?
 6. Vad medger Bodil Arvinder?
 7. Varför kan julmusten smaka olika?
 8. Hur mycket julmust konsumerade Sverige under år 2015?
 9. Varför uppskattas inte detta av Coca-Cola?
 10. Vilka bud har Göran Roberts fått?
 11. Vad gjorde Coca-Cola inför julen 2004?
 12. Vad producerar familjen Roberts mer?

Diskussion

 • Vad förknippar ni julmusten med? Anser ni att det är en viktig symbol?
 • Vad tycker ni om Coca-Colas plan att ersätta julmusten?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap/ Drycker & ansvarsfull alkoholservering

Fördjupning Drycker och ansvarsfull alkoholservering

 • I Sverige får alkoholhaltiga drycker (förutom öl upp till 3,5%) bara säljas på Systembolaget. Undersök varför staten fick monopol på denna försäljning.

Fördjupning Religion/ Marknadsföring

 • Runt millennieskiftet dubblerade Coca-Cola sin reklambudget i Sverige till 5 miljoner kronor för att marknadsföra Coca-Cola som en klassisk svensk juldryck utan att julmustens givna plats på de svenska julborden hotades. En  jämförelse med den bibliska berättelsen om David och Goliat känns inte främmande i sammanhanget. Undersök innebörden av denna bibliska berättelse.

Dela med dig av dina tankar