Julmusten – en traditionsbärare

JULMUST. I mer än hundra år har julmust varit en viktig del av julfirandet i Sverige. Flera olika bryggerier gör sina egna varianter av den populära drycken. Essensen kommer dock alltid från familjeföretaget Roberts i Örebro.

Relaterad läsning: SARA – staten, supen, maten och folket, Systembolagets historia, Ivan Bratt, Ingen jul utan Roberts äkta julmust, Hur svensk är den svenska julen?, Aladdin – Folkhemmets högtidschoklad

Relaterad film: L.O Smith – Absolut Vodkas grundare, Historien om Systembolaget

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar. (Religionskunskap – specialisering)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Var och varför reste Harry Roberts i väg i början på 1900-talet?
 2. Vad laborerade Harry fram under denna tid?
 3. Varför infördes motboken 1918?
 4. Varför blir år 1910 så lyckat för familjen Roberts?
 5. När och varför satte försäljningen av julmust fart?
 6. Vad medger Bodil Arvinder?
 7. Varför kan julmusten smaka olika?
 8. Hur mycket julmust konsumerade Sverige under år 2015?
 9. Varför uppskattas inte detta av Coca-Cola?
 10. Vilka bud har Göran Roberts fått?
 11. Vad gjorde Coca-Cola inför julen 2004?
 12. Vad producerar familjen Roberts utöver julmust?

Diskussion

 • Vad anser ni om julmusten som traditionsbärare? Diskutera vikten av högtider och dess traditioner.
 • Finns det någon skillnad på julmust och påskmust? Se testet i filmklippet (se vid 5:50) nedan.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap/ Drycker & ansvarsfull alkoholservering/ Företagsekonomi

Alkoholpolitik:

Ivan Bratt.

Fördjupning Drycker och ansvarsfull alkoholservering/ Företagsekonomi

Ett statligt alkoholmonopol:

 • I Sverige får alkoholhaltiga drycker (förutom öl upp till 3,5%) bara säljas på Systembolaget. Undersök varför staten fick monopol på denna försäljning.

Fördjupning Religion/ Marknadsföring/ Samhällskunskap

David och Goliat:

 • Runt millennieskiftet dubblerade Coca-Cola sin reklambudget i Sverige till 5 miljoner kronor för att marknadsföra Coca-Cola som en klassisk svensk juldryck utan att julmustens givna plats på de svenska julborden hotades. En jämförelse med den bibliska berättelsen om David och Goliat känns inte främmande i sammanhanget. Undersök innebörden av denna bibliska berättelse.

Hur svensk är den svenska julen?:

Inte bara S:t Nicolaus, der Weihnachtsmann, julbocken och tomten har gjort barnen glada till jul. På framsidan till denna personaltidning från försäkringsbolaget Skandia 1935 är det kvinnan från deras dåvarande logotyp, Moder Skandia, som kommer med klapparna. Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Marknadsföring/ Samhällskunskap

Ingen jul utan Roberts äkta julmust:

Period: 1965. Deponent: Carlsberg Sverige. Motiv-ID: PRI003226

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *