Livförsäkringar

Skelett, sörjande änkor och föräldralösa barn kunde man förr möta i reklam för livförsäkringar. I dag är antydningarna om livets slut mer diskreta. Men frågan är om vi nu fjärmat oss allt för långt från dödens realiteter.

Relaterad läsning: Föreningar sänkte priset på döden, Pionjärbolaget Skandia, Försäkringar för ett nytt samhälle, Försäkringar för all framtid, Finans och försäkring

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Vad utvecklades efter 1500-talet?
 2. Vad startades i London under 1700-talet?
 3. Varför ansågs vara ett slags spel?
 4. Varför var det förbjudet med försäkringar i vissa länder?
 5. På vilket sätt är livförsäkringen det yttersta ansvarstagandet?
 6. Vilket budskap hade de äldre livförsäkringsannonserna?

Diskussion

 • Skandia var det första svenska försäkringsbolaget. Hundra år senare fanns det i Sverige över 1000 sådana bolag. Diskutera hur viktigt det är med försäkringsbolag idag. Behövs dem?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Marknadsföring

Pionjärbolaget Skandia:

 • När Skandia bildades 1855 reformerade bolaget det svenska försäkringsväsendet på flera sätt. Skandia var det första svenska försäkringsbolaget som kunde erbjuda en modern försäkring för det framväxande industrisamhället. Få en inblick i hur Skandias resa har sett ut.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia

Försäkringar för all framtid:

 • Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid. Undersök vad detta innebar.

Svetsarbete för återuppbyggnad efter brand i maskinverkstaden hos AGA Lidingö, 1915. Ur AGA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Marknadsföring

Föreningar sänkte priset på döden:

 • När allt fler började lämna bort arbetet med att ta hand om döda släktingars stoft, begravningen och jordfästningen, växte en ny gren fram på det svenska näringslivsträdet, begravningsbranschen. Men snart hade kostnaden för deras tjänster skjutit i höjden, och folkrörelserna började fråga sig om inte de kunde ta hand om det hela. Undersök hur dagens Fonus uppstod.

Samuel Olssons begravning. Död 31/12 1913. Från vänster: Hilda Olsson, Hjalmar Andersson, Herman Olsson, Eva Olsson f. Asplund, Helge Olsson. Hilma Olsson, Hulda Norlund f. Olsson, Viktor Olsson. Byske, Västerbotten 1913. Källa: Skellefteå museum

Vita Arkivet:

 • Fonus hemsida står det att ”Det kan kännas konstigt att tänka på sin egen död och begravning. Men att ägna en stund åt just det är en bra idé”. Därför har de skapat Vita Arkivet som kan ses som en ”sista vilja”. Nedan kan du ta del av Vita Arkivet – vilka reflektioner uppstår efter att du tagit del av det?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *