Mama Mia – Sveriges första privata mödravårdsmottagning

När barnmorskan Christina Wahlström 1988 startade Sveriges första privata mödravårdsmottagning, Mama Mia, gick det helt emot rådande normer och regler för mödravården. Hon fick kämpa mot politiker och makthavare, och för att få företagets ekonomi att gå ihop, men lyckades skapa Nordens största privata kvinno- och barnhälsomottagning – och få igenom en rad reformer inom vården.

Relaterad läsning: Annika Högström, Läkarjouren (1989), Uppstickare inom vård och omsorg, Praktikertjänst, Barnmorskan som ville förändraUlla Murmans kamp banade väg för hyrpersonalenDe vågade, vann och visade vägenKarolina Widerström utvecklade den svenska välfärden

Instuderingsfrågor

 1. Vad ansåg Christina Wahlström om sjukvården?
 2. Vad ville hon förändra?
 3. Vilka startade hon företag med?
 4. Vad hade de för vision för verksamheten?
 5. Hur jobbade Christina till en början?
 6. Vilket motstånd mötte Mama Mia?
 7. Vad kunde Christina irritera sig på och varför?
 8. Varför började hon att kontakta politiker?
 9. Vad inträffade år 1992?
 10. Vad hände efter det?
 11. Vilka möjligheter ökade då vårdsektorn öppnade för privata företag?
 12. Vad skedde år 2018?

Diskussion

Intervju med Christina Wahlström:

 • Ta del av intervjun nedan då Christina Wahlström, grundare av Mama Mia, berättar hur allt började 1988 och hur hon nu tillsammans med Nordstjernan tar sats för att revolutionera vården i Bangladesh och Indien. Diskutera hur lätt det egentligen är att gå emot strömmen. Vad tror ni behövs för att vara innovativ och våga satsa på sin banbrytande affärsidé?

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Naturkunskap

Karolina Widerström utvecklade den svenska välfärden:

 • Många kvinnor gjorde under decennierna kring sekelskiftet 1900 stora insatser inom vård, omsorg och utbildning. Deras pionjärgärningar kom sedan att få betydelse för utvecklingen inom de offentliga välfärdstjänsterna. Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, var en av dessa. Undersök hur Karolina utvecklade den svenska välfärden.

Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, 1906. Bildkälla: Stockholms stadsmuseum.

En uppstickare inom vård och omsorg:

 • Praktikertjänst grundades för att underlätta för unga privatpraktiserande läkare och tandläkare. Företaget har startat många nydanande och lyckade satsningar inom vård, tandvård, barnomsorg och missbrukarvård. Trots detta, eller kanske för att det lyckades för bra, förföljdes det länge av politiker. Undersök Praktikertjänsts historia.

Väntrummet, Thules läkarmottagning. Syster Gunnel tar emot. Period: 1950-tal Deponent: Skandia AB Motiv-ID: SKN002070

Hon grundade Läkarjouren:

 • Sjuksköterskan Annika Högström startade 1989 Läkarjouren med sin man som var narkosläkare – och blev därmed pionjär inom personaluthyrning av läkare och sjuksköterskor. Idag, drygt 30 år senare, har företaget växt till en koncern i Sverige och Norge. Företaget är det ledande bemanningsbolaget inom vården, och Annika Högström listas bland näringslivets mäktigaste kvinnor. Undersök Annika Högströms entreprenöriella resa.

Annika Högström, Läkarjouren år 2002.

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. (Naturkunskap 1a1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *