När NK startade filial utomlands

Vad har S:t Petersburg, Moskva, Farsta och Buenos Aires haft gemensamt? Svaret är självklart: ett NK-varuhus!

Relaterad läsning: NK under Josef Sachs, Den okända kunden – NK:s invit till medelklassen, Klädkoden – en del av organisationskulturen, NK-isten med längsta anställningstiden

Centralt innehåll:

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. (Ledarskap och organisation)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken huvudaffärsidé hade de tidigare NK-varuhusen?
 2. Vad levererades från verkstäder i Nyköping?
 3. Varför fick NK i Ryssland lägga ner verksamheterna?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi

 • Varför blev NK populärt i Argentina när det öppnade portarna och vad gjorde man för att stärka banden mellan organisationens anställda? Ta del av intervjun med NK-direktören Werth i Buenos Aires, Argentina. Artikeln är ur NK:s personaltidning Kompanirullan nr. 4, 1928.

Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • Undersök vilken lag som gäller för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Dela med dig av dina tankar