När NK startade filial utomlands

Vad har S:t Petersburg, Moskva, Farsta och Buenos Aires haft gemensamt? Svaret är självklart: ett NK-varuhus!

Relaterad läsning: NK under Josef Sachs, Den okända kunden – NK:s invit till medelklassen, Klädkoden – en del av organisationskulturen, NK-isten med längsta anställningstiden, En svensk teknikers äventyr i Ryssland

Centralt innehåll:

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. (Ledarskap och organisation)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken huvudaffärsidé hade de tidigare NK-varuhusen?
 2. Vad levererades från verkstäder i Nyköping?
 3. Varför fick NK i Ryssland lägga ner verksamheterna?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

NK i Argentina:

 • Varför blev NK populärt i Argentina när det öppnade portarna och vad gjorde man för att stärka banden mellan organisationens anställda? Ta del av intervjun med NK-direktören Werth i Buenos Aires, Argentina. Artikeln är ur NK:s personaltidning Kompanirullan nr. 4, 1928.

Nordiska Kompaniets snickerifabrik i Moskva:

 • Tusentals svenskar levde och arbetade i Ryssland under revolutionsåren 1917-1918. De var skräddare, ingenjörer, förvaltare, stinsar, hemmafruar, diplomater och skolbarn. Och de tvingades alla fly, ibland hals över huvud, när revolutionen kom. En av dessa var Edvin Hellström som startade upp Nordiska Kompaniets snickerifabrik i Moskva. Ta del av hans berättelse från Revolutionens Ryssland.

Nordiska Kompaniets fabrik i Moskva. Källa: NKs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Företagsekonomi/ Samhällskunskap

Lag om utländska filialer:

 • Undersök vilken lag som gäller för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *