Nintendos företagshistoria

Snurra tillbaka klockan till september 1889. I Kyoto, Japan, startade Fusajiro Yamauchi ett nu legendariskt företag på den globala spelmarknaden; Nintendo. Idag över 120 år senare är det lätt att tro att de alltid har sysslat med spel.

Relaterad läsning: De tog Nintendo NES till Sverige, Gadelius – ett svenskt handelshus i Japan, När arkadspelen försvann, Beckers satte färg på Kina

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Försäljningsteknik och argumentation. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Olika programmeringsparadigms historik och användningsområden.
 • Olika programspråks historik och inbördes släktskap samt de vanligaste programspråkens aktuella användningsområden. (Programmering 3)
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken produkt började Nintendo att sälja?
 2. Varför var den förbjuden i Japan?
 3. Vilket samarbete gick Nintendo in i?
 4. Hur såg samarbetet ut med Disney i slutet av 1950-talet?
 5. Vilket var andra produkten som tillverkades?
 6. Vilken slags handelskedja startades av Hiroshi?
 7. Vilken bransch satsade företaget slutligen på?
 8. Vad var Ultra Hand?
 9. Vilken teknik användes i arkadspelen som skapades?
 10. Vad inträffade år 1977 och hur föddes denna idé?
 11. Vilket av deras arkadspel gjorde succé på den amerikanska marknaden?
 12. Hur kom man på namnet till spelkaraktären Mario?
 13. Vad står NES för?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap/ och företagande/ Programmering 3

När Nintendo debuterade i Sverige:

 • ”Att träffa Hiroshi Yamauchi var som att möta kejsaren. När han talade lyssnade man.” Owe Bergsten kommer aldrig att glömma sitt första möte med Nintendos vd, som i 50 år styrde familjeföretaget med järnhand och som var lika respekterad som föraktad av omvärlden. Undersök hur Owe tog Nintendo till Sverige och hur han upplevde företagskulturen på japanska Nintendo.

Foto: Bergsala AB

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/och företagande

När arkadspelen försvann:

 • ”Det var Sveriges mest bespottade spelhall och sågs som en symbol för ondskan” så beskriver Ludde Nordenskjöld samtidens syn på arkadspelshallen Alexander Lucas i Stockholm. Ta reda på hur arkadspelen kom, spelades och förbjöds.

Spelhallen Alexander Lucas var en av de mest besökta och bespottade spelhallarna under 1970-talet. Foto; Per Björn. Bild från Dokument Press.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik

Ett svenskt handelshus i Japan:

Knut Gadelius hustru Gabriella Gadelius med de sju barnen Yaeko, Saburo, Goro, Taro, Shiro, Kiku och Jiro.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *