Uppfinnare livet ut

Det ligger i entreprenörers natur att hela tiden söka nya utmaningar. Var gör man då om man efter att ha uppnått stora framgångar inte har några tankar på att sätta sig på en parkbänk och mata duvor?

Relaterad läsning: Tio misstag, misslyckanden och skandaler, AGA-spisen, Carl Edvard Johansson, Johan och Henry Dunker, Helsingborgs Gummifabrik AB (1891), Henry Dunker, Tetra och kartongmjölken

Relaterad film: Ljusa idéer – om svenska snillen och deras innovationer

Instuderingsfrågor

 1. Vad var ”Mått-Johansson” känd för?
 2. Vem var Gustaf de Laval och varför dog han med skulder på omkring 5 miljoner?
 3. Varför var året 1912 ett dramatiskt år för Gustaf Dalén?
 4. Vilket blev Daléns utvecklingsprojekt några år senare?
 5. Vad blev KTH-studenterna Carl Munters och Baltzar von Platen kända för?
 6. Vilka andra uppfinningar följde efter det?
 7. Vilka framgångar och motgångar fick Electrolux grundaren Axel Wenner-Gren?
 8. På vilket sätt gjorde donatorerna skillnad?
 9. Varför har Helsingborgarna en anledning att känna tacksamhet för Henry Dunker?
 10. Vem var Holger Crafoord och vad utvecklade han?

Diskussion

Lyckade och misslyckade uppfinningar:

 • Det finns många klassiska svenska uppfinningar som Separatorn, AGA-fyren, Tetra Pak och Skype som satt Sverige på kartan. Det brukar dock sägas att på en bra uppfinning går det 10 sämre sådana. Vilka misslyckande uppfinningar känner ni till och varför tror ni att dessa blev mindre lyckade?

Tv-profilen Lasse Holmqvist hos Tetra Pak. Ur Alfa Lavals arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Historia/ Teknik/ Entreprenörskap/ och företagande

Så marknadsfördes AGA-spisen:

 • AGA-spisen presenterades på marknaden 1929 efter sju års funderingar och experimenterande från Gustaf Daléns sida. Anledningen till uppfinningen sägs vara att han tyckt synd om sin fru och pigan när de slet med den omoderna vedspisen i köket. Undersök hur Gustaf Dalén skapade och utvecklade AGA-spisen samt se här nedan hur marknadsföringen av den såg ut när den lanserades.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Affärsutveckling och ledarskap/ Företagsekonomi/ Historia

Gummikungen Henry Dunker:

 • Det var pappa Johan Dunker som grundade Helsingborgs Gummifabrik år 1891. Och när sonen Henry senare fick jobbet att sköta och leda fabriken blev den stadens största arbetsplats. Undersök hur Henry Dunker utvecklade verksamheten och vilka företagets mest kända produkter är idag.

Henry Dunker. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Bakom framgång ligger även misslyckanden:

 • Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara steg. Det bygger i stället på att ta djärva steg, bedriva många experiment, att försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra. Bakom varje framgångsrik företagshistoria ligger därför också många misslyckade experiment och ofta långa perioder av dålig lönsamhet. Det händer stundtals att själva misslyckandet kan leda fram till en viktig upptäckt eller insikt. Men ibland bygger misslyckandet på ren inkompetens eller rent av bedrägliga avsikter. Ta reda på några exempel på misslyckanden i Sverige.
Den 13 februari 1986 brakade Fermentaaffären loss. Bild och text: Expressen.

Den 13 februari 1986 brakade Fermentaaffären loss. Bild och text: Expressen.

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)
 • Metoder för att utforma affärsidé, affärsmål och affärsstrategier utifrån analys av marknaden, målgruppen, kundbehoven och ett företags förutsättningar med hänsyn tagen till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
 • Metoder för att göra en strukturerad kartläggning och analys av den omvärld ett företag verkar i samt hur ett företag kan påverkas av förändrade förutsättningar. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. (Ledarskap och organisation)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *