Volvos historia

Den 14 april 1927 kördes Volvos första serietillverkade bil, en ÖV4 (Öppen Vagn 4 cylindrar), ut ur fabriksporten på Hisingen i Göteborg. Det var försäljningschefen Hilmer Johansson som satt bakom ratten.

Relaterad läsning: Svensk teknik erövrar världen, Volvo – navet i den svenska bilindustrin, En innovativ biltillverkare, Sven Wingquist, Ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer, Efterkrigstidens svenska bilindustri, Fordonsindustrin som motor, Fordon och telekom dominerar svensk export, Tekniska snillen som satte Sverige på kartan, Svensk teknikutveckling under 125 år

Relaterad film: Ljusa idéer – Sven Wingquist, Ljusa idéer (hela filmen), Industriella revolutionen, När Sverige blev rikt del 2: Snilleindustrierna 1880 – 1920 

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken efterfråga ökade efter första världskriget?
 2. Vilka två nödvändiga faktorer saknades för att företagen skulle uppnå lönsamhet?
 3. Vad inträffade år 1926 och varför?
 4. Vad bistod Svenska Kullagerfabriken (SKF) med?
 5. På vilket sätt var Volvo beroende av sina underleverantörer?

Diskussion

Elbil eller bensinbil?

 • Är el framtidens drivmedel? Ta del av Naturskyddsföreningens rekommendationer via deras artikel Hållbara transporter och diskutera vilken typ av bil ni anser är den bästa att satsa på i dag och om/hur ni föredrar att mobilisera er hållbart.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Teknik/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Allt började med SKF:

 • Ingenjören Sven Wingquist uppfann den banbrytande kullagerkonstruktionen och var med och grundade Svenska Kullagerfabriken (SKF) som sedan grundade dotterbolaget Volvo. Se kortfilmen om Sven Winguist och hans uppfinning som satte Sverige på kartan.

Volvo – navet i den svenska bilindustrin:

 • År 1964 invigdes Torslandaverken på Hisingen i Göteborg, en storskalig anläggning som blev huvudfabrik för Volvo Personvagnar (Volvo PV). Ta reda på hur personbilstillverkningen blev allt mer dominerande i Volvos produktion under och efter 1960-talet.

Montering av Volvo Amazon i Torslanda 1964. Bild från Volvo Car Group.

När svensk teknik erövrade världen:

 • Ny teknik uppstår i samspel – mellan såväl individer som länder. Sveriges teknikutveckling har i alla tider varit beroende av influenser utifrån, men det finns också gott om exempel på det omvända förhållandet. Undersök när svensk teknik erövrade världen.

Atlas Diesels knämatare hjälpte till att göra företaget kända över hela världen.
Ur Atlas Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Industriella revolutionen:

 • Den industriella revolutionen har bidragit till en av de största förändringarna i mänsklighetens historia. Omvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle börjar i England i mitten av 1700-talet för att sedan sprida sig vidare. Se UR:s filmklipp nedan och undersök varför den startade just i England och varför den misslyckades i Sverige till en början.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *