ASEA var först i världen med syntetiska diamanter

För 70 år sedan, 1953, ska svenska Asea ha varit först i världen med att ta fram syntetiska diamanter, men upptäckten hölls hemlig och ett amerikanskt bolag hann presentera sina upptäckter först.

Relaterad läsning: Allt är inte guld som glimmar, History Marketing – så arbetar Swarovski med sin historia, Hemmafruarna som utgjorde en del av företaget, När ASEA skulle räddas, Vad händer efter framgångarna?

Film: ASEA och kvinnorna

Instuderingsfrågor

 1. Var och när hittades världens första diamant?
 2. Vad kallades den för då och var härstammar ordet diamant ifrån?
 3. Vad upptäckte forskarna i slutet på 1700-talet?
 4. Vilken historisk händelsen ägde rum i ett hemligt svenskt högtryckslaboratorium?
 5. På vilka sätt har diamanten använts genom tiderna?
 6. Vem döpte uppfinningen Quintus och hur fick den sitt namn?
 7. Vad kom man överens om kring 1950?
 8. Vilka problem stötte man på och varför?
 9. Vad skickades till Stockholms Högskola för analys och vad hittades då?
 10. Vad var GE, vad var de först med och vem tog de hjälp av?
 11. Vad inträffade då Diamantsektorn ombildades till Scandiamant AB?
 12. Vad var De Beers och vem grundade det?
 13. Vad hände på 1960-talet och år 1975?

Diskussion

 • Arkiven är till för att vårda, bevara och tillgängliggöra källmaterial och hjälper oss att ta vara på vårt nationella kulturarv. Se på filmklippet nedan och diskutera varför det är viktigt för företagen med historia och ”Heritage communication” eller history marketing i sin marknadsföring.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik/ Marknadsföring

Allt är inte guld som glimmar:

En diamant för alla

 • Det var Daniel Swarovskis vision då han trädde in på patentverket i Prag. Hans uppfinning, en elektrisk maskin som kunde förvandla blyglas till glittrande juveler, lade grunden till Europas största smycketillverkare. Undersök Daniel Swarovskis entreprenöriella resa.

Swarovski har samarbetat med många stora modehus genom åren. Här i en reklam- bild för Dior från 1956. Bild: Swarovski Corporate Archive.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik/ Samhällskunskap/ Ledarskap och organisation

När ASEA skulle räddas:

 • Året 1903 rekryterades J. Sigfrid Edström, då en ung ingenjör, för att rädda ASEA. Undersök berättelsen om en historisk företagsrekonstruktion.

Under Edströms (3:e sittande fr. v.) tid som SAF-ordförande skedde förhandlingarna kring det berömda Saltsjöbadsavtalet. Den 20 december 1938 samlades allvarliga män från SAF och LO för själva undertecknandet. Ur Svenskt Näringslivs bildarkiv hos Stockholms Företagsminnen.

ASEA och hemmafruarna:

 • På ASEA organiserade sig fruarna till chefer och högre tjänstemän tidigt i en förening. Under flera år hade de en egen spalt i interntidningen. Men när de började kräva att makarna skulle hjälpa till med städningen där hemma blev det för kontroversiellt… Undersök hur hemmafruarna utgjorde en del av företaget ASEA.

Mannen tjänade pengar och kvinnan skötte hemmet, men redan på 1930-talet fanns en opposition mot de traditionella könsrollerna – åtminstone bland fruar till chefer och högre tjänstemän. Ur P. G. Sjöholms arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket.
 • Tekniker, verktyg och material i ett historiskt perspektiv. (Hantverkskunskap introduktion och utveckling)
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – Kultur)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.(Marknadsföring)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *