Bönan som tog svenskarna med storm

KAFFEHISTORIA. Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715.

Relaterad läsning: Löfbergs lilaInvandrarna som byggde Sverige, Skottarna i ”Lilla London”

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vem var Fredrik Reiss och satte han sin prägel på Stockholm?
 2. Hur formulerade Tomas Samor sin ansökan om att få driva sitt kafé i Göteborg?
 3. Varför och hur motsatte sig myndigheterna de populära dryckerna kaffe, te och choklad?
 4. Vem var Carlos Zoéga?
 5. Vad gjorde Maria Tufvesdotter Thunell med företaget efter Carlos bortgång?
 6. Var kommer namnet Gevalia ifrån och vad var företaget först med?
 7. Hur kommer det sig att Anders Löfberg grundade sitt företag i Karlstad?
 8. Vilka omfattande satsningar gjorde företaget år 1945 och 1976?
 9. Vad var motivet till den sista kristidsransoneringen som avskaffades 1951?

Diskussion

 • Vad anser ni att kaffet har inneburit för den svenska kulturen?
 • Vilka fördelar finns det med dagens frihandel?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia

 • Hur ser kaffeproduktionen ut i dag? Ta reda på vilka svenska kaffeföretag som tänker på hållbar utveckling och tillverkar KRAV- eller Fairtrade-märkta produkter.
 • Fairtrade är en certifiering för hållbar utveckling. Ta reda på vad detta innebär för de anställda och odlare i andra länder när det kommer till miljömässig, ekonomisk och social utveckling.

Dela med dig av dina tankar