Svensk kaffehistoria

Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715.

Relaterad läsning: Löfbergs lilaInvandrarna som byggde Sverige, Skottarna i ”Lilla London”, Carlos Zoégas, Zoégas andra grundare lyfts fram, Gevalia – oväntat besök, Kaffe, bullar och sju sorters kakor, Kaffe värdigt en prinsessa

Relaterad film: History marketing: Så arbetar Zoégas med sin historia

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.
 • Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. (Internationell ekonomi)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vem var Fredrik Reiss och hur satte han sin prägel på Stockholm?
 2. Hur formulerade Tomas Samor sin ansökan om att få driva sitt kafé i Göteborg?
 3. Varför och hur motsatte sig myndigheterna de populära dryckerna kaffe, te och choklad?
 4. Vem var Carlos Zoéga?
 5. Vad gjorde Maria Tufvesdotter Thunell med företaget efter Carlos bortgång?
 6. Var kommer namnet Gevalia ifrån och vad var företaget först med?
 7. Hur kommer det sig att Anders Löfberg grundade sitt företag i Karlstad?
 8. Vilka omfattande satsningar gjorde företaget år 1945 och 1976?
 9. Vad var motivet till den sista kristidsransoneringen som avskaffades 1951?

Diskussion

 • Vad anser ni att kaffet har inneburit för den svenska kulturen?
 • Vilka fördelar finns det med dagens frihandel?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Internationell ekonomi/ Naturkunskap

Bildkälla: fairtrade.se

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Internationell ekonomi/ Samhällskunskap/ Naturkunskap

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

 • Kafferosteriet ökar som aldrig förr. I en tid där inget är som vanligt består i alla fall svenskarnas sug efter kaffe. Kafferosteriet Koppar som levererar nyrostat kaffe hem till brevlådan ökar sin försäljning som aldrig förr. Undersök det nya konsumtionsbeteende i och med corona.

Kafferosteriet Koppar: Fredrik och Julianna Gustafsson. Foto av Petronelle Halvorsen/ Dagens Industri.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

 • Gevalias koncept med ”oväntat besök” har kommit att bli en av svensk reklamhistorias mest välkända. Kampanjen såg dagens ljus 1985 och har sedan dess presenterats i en mängd variationer – bland annat i form av en trojansk häst. Undersök hur man lyckades ha en annons för kaffe utan att visa kaffe.
 • ”Förlåt oss, Maria!” sa annonser från kaffe­till­­verkaren Zoégas hösten 2018. Företagsberättelsen hade till dess fokuserat på hennes makes (korta) bidrag till företaget. Anja Petersen, forskaren som åter­upp­täckte Maria, och Sofia Anderhall från Zoégas marknadsavdelning, berättade mer om hur de återupprättade Marias roll i företagets historia. Se filmklippet nedan och undersök hur Maria Zoegas återupptäcktes och hur Zoégas med det reviderade sin historia.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *