Den svenska organisationskulturen

Mjuka värden som kultur, värderingar och ledarskap har på senare år blivit allt viktigare i kandidaters val av arbetsgivare. Daniel Mühlbach, vd för Footway, vill nyansera resonemanget ytterligare. – Företagskulturen är helt avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt, säger han.

Relaterad läsning: Träningstrender på kontoret, När IKEA åkte till Mallorca, Din klädsel i arbetet, De tog Nintendo NES till Sverige, Beckers satte färg på Kina, Det svenska fikat

Centralt innehåll

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. (Ergonomi, Hälsopedagogik)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är Daniel Mühlbach syn på företagskulturen?
 2. Hur ser han på ledarskap?
 3. På vilket sätt sticker den skandinaviska organisationskulturen ut enligt Daniel?
 4. Vad arbetade han tidigare och vilka erfarenheter tog han med sig därifrån?
 5. Hur gör Footway för att ha en företagskultur som ständigt är i utveckling?
 6. Vilka mål har Footway satt?

 Diskussion

 • Coronakrisen påverkar vår vardag och många omställningar har fått göras i samband med pandemin. Diskutera hur ni tror att företag håller ihop organisationen i dag, när de flesta inte arbetar fysiskt på sina arbetsplatser.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Branschkunskap inom handel och administration

Han blev anklagad för konspiration:

 • Daniel Mühlbach, som idag är vd för nätbutiken Footway, lämnade inte Footway frivilligt. Läs artikeln om hur han blev anklagad för konspiration och uppsagd via ett kuvert han hittade på arbetsbordet.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Ergonomi/ Historia/ Företagsekonomi

Träningstrender stärker företagskulturen:

 • Industrigymnastik, pausgympa, kontorsträning, kärt barn har många namn och viljan att få sina anställda att röra på sig har en lång historia. Idag finns friskvårdsbidrag, eller till och med gym på kontoret men tidigare har arbetsgivare fått ta till andra medel för att få sina anställda att röra på sig – undersöka dessa och passa även på att se gymnastik på Electroluxfabriken år 1945 i filmklippet nedan.

Gymnastik på Electrolux 1945 ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, som här visas via SVTs Öppet arkiv.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Historia

Företagskulturen på IKEA:

 • I IKEA:s barndom bjöd Ingvar Kamprad personalen på utlandssemestrar. Under dessa gemensamma resor, för många den första utlandsresan, utvecklades mycket av den sammanhållning och speciella IKEA-anda, som sedan så starkt bidragit till företagets enorma framgång. Undersök IKEA:s företagskultur.

”Ingvar Kamprads ledarskap baserades på våra svenska värderingar”:

 • Ta del av när Jesper Brodin, vd och koncernchef för IKEA, berättar om hur han och företaget tar emot beskedet om Ingvar Kamprads bortgång. (Källa: Nyhetsmorgon i TV4 från 2018-01-28)

Fördjupning Ledarskap inom handel och administration/ Branschkunskap inom handel och administration/ Företagsekonomi

Klädkoden – en del av organisationskulturen:

 • Hur var klädkoden för de anställda på Nordiska Kompaniet under 1940-talet? I personalhandboken NK-vett och NK-sätt fick personalen vägledning i varuhusets organisation och system, dess geografi och dess dagliga liv och arbetsrutin.

”Ej lämpligt klädsel med hur brokig och oenhetlig klädsel som helst…”. Källa: NK-vett och NK-sätt år 1948. Ur Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

”Att träffa Hiroshi Yamauchi var som att möta kejsaren. När han talade lyssnade man.”:

 • Owe Bergsten kommer aldrig att glömma sitt första möte med Nintendos vd, som i 50 år styrde familjeföretaget med järnhand och som var lika respekterad som föraktad av omvärlden. Undersök hur Owe tog Nintendo till Sverige och hur han upplevde företagskulturen på japanska Nintendo.

Foto: Bergsala AB

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *