Electrolux företagsresa

Axel Wenner-Gren (1881-1961) var en av Sveriges stora entreprenörer. Han skapade Electrolux som redan från början blev en världssuccé. Han gjorde dammsugaren och kylskåpet till produkter som varje hushåll hade råd med. Lyssna på berättelsen om Axel Wenner-Gren på UR Play!

Relaterad läsning: Bra ledarskap med bäst före-datum, Electrolux: Från dörrknackning till världsföretag, Electrolux industridesign 1935 – 1964, Distansplugga med Företagskällan: Electrolux historia, Mannen bakom Electrolux, History Marketing: Så arbetar Electrolux med sin historia, Träningstrender på kontoret,

Centralt innehåll

 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. (Engelska 5)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Diskussion

 • Vad anser ni om Axel Wenner-Gren ledarskapsförmåga? Diskutera vilka av hans egenskaper som gjorde att han lyckades med sin vision.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap/ och företagande

Ledarskapshistoria genom tiderna:

 • Att ledarskapsidealen har växlat genom århundradena är kanske ingen nyhet. Trots det är det fascinerande att se att dagens mest hyllade läror många gånger bara är upputsade varianter av förra seklets idéer. Undersök historien om ledarskap som börjar redan under antiken.

Informellt. P G Gyllenhammar spelar gitarr och sjunger på scen – otänkbart för de flesta av hans företrädare. Bild ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Teknik

Från dörrknackning till världsföretag:

 • Tvättmaskin, dammsugare och spis. Det är tre produkter som finns i nästan alla hem. Chansen är stor att det också står Electrolux på dem. Electrolux har i 100 år utvecklat produkter som gjort tillvaron i vardagen enklare. Företaget som började med dörrknackning och hemförsäljning av dammsugare har i dag utvecklats till en av världens största tillverkare av vitvaror. Fördjupa dig i Electrolux historia.

Dörrknackaren. Det var mycket tack vare försäljningsmetoderna som Electrolux lyckades bli ett framgångsrikt internationellt företag. Många säljbolag arbetar fortfarande efter dessa nästan 100 år gamla säljinstruktioner. Bild ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Engelska/ Teknik/ Entreprenörskap/och företagande

The greatest invention of the industrial revolution?

 • Many changes took place in society after World War 2, but few were more remarkable than the arrival of the domestic washing machine which was to radically change the lives of many families. Read about how the washing mashines changed our households.

Advert for early manual washingmachine from Electrolux in Germany

”The flame that freezes”

 • An ingenious invention by two Stockholm students became Electrolux’s first kitchen appliance and a global best-seller. And Electrolux’s innovative, paradoxical advertising slogan, which referred to how a gas flame could result in refrigeration, took the world by storm. Read about this remarkable swedish innovation.

Engineers Baltzar von Platen and Carl Munters, world famous inventors of the absorbtion refrigerator using no engine or moving parts.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *