En företagsledare med hjärta

Om mannen bakom kontorsvaruhuset Svanströms levt i dag, skulle han sannolikt beskrivas som en framgångsrik företagsledare. Men även som entreprenör, visionär, filantrop och kanske också feminist.

Relaterad läsning: Mannen som skapade Barnängen, Cloetta – ett folkhem på marknadens villkor, Sofia Gumaelius – lady of the press, Augusta Lundin – först ute med det senaste, Flugornas drottning – Amanda Christensen, Minnen från ett berömt grafiskt hus, Esselte, Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation

Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad drev Frans Svanström på Södermalm i mitten av 1800-talet?
 2. Vilken vision ville han förverkliga?
 3. Vad var så unikt med detta?
 4. Vilken utveckling skedde när Frans öppnade sin verksamhet?
 5. Vad startade han år 1860 och varför blev det framgångsrikt?
 6. Hur kunde firman bli så framgångsrik?
 7. Varför investerade Frans i Gemla leksaksfabrik?
 8. Varför belönades Svanströms verkstäder år 1897?
 9. Vad inträffade år 1917?
 10. Vilka förvärvade Svanströms år 2011?
 11. Vilka sociala insatser gjorde Frans?
 12. Vad hade Frans infört i sina verksamheter långt innan det blev lag?
 13. Vilken anknytning hade August Strindberg till Svanströms?
 14. Vad framgår i kondoleanserna efter Frans Svanströms död?

Diskussion

 • Hur var Frans Svanström som företagsledare? Diskutera vilka egenskaper ni anser en företagsledare borde ha.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap/och företagande/ Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Företagsekonomi

Företagsledare under 1800-talet:

 • Barnängens grundare Johan Holmström var samtida med Frans Svanström och har också kallats för ”en ledare med hjärta”. Jämför dessa två och finn likheter i deras ledarskap.

Grosshandlare Johan Wilhelm Holmström, porträtt taget någon gång på 1880-talet. Bild ur Henkel Nordens arkivdeposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Den svenska reklambranschens moder:

 • Även Sofia Gumelius öppnade sin verksamhet på Myntgatan 1 i Gamla Stan. År 1877 startade hon sin annonsbyrå med en affärsidé som skulle hålla i 100 år. Undersök vilka likheter den svenska reklambranschens moder Sofia Gumelius och Frans Svanström hade.

Sofia Gumaelius vid sitt arbetsbord på Gumaelius Annonsbyrå, Drottninggatan 2 i Stockholm 1902. Stockholms Stadsmuseum.

Fördjupning Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Historia

Svanströms såldes till Esselte:

 • Sveriges Litografiska Tryckeriers startades som ett svar på den konkurrens och prispress som då plågade de svenska tryckerierna 1913. Företaget utvecklades under 1900-talet till ett av de största svenska företagen inom produktion av tryckalster. Idag säljer företaget kontorsmaterial. Undersök (SLT=) Esseltes resa.

Esselte Sverige AB i Solna, Stockholm, producerar kontorsmaterial i dag. Foto: Jessica Gow/TT

 Esseltehuset:

 • Endast det mest moderna skulle finnas i Esseltehuset, då det togs i bruk i början av 1930-talet. Det gällde både inredning, maskiner och arbetsmetoder i det stora tryckeriet. Ta reda på varför det blev ett berömt grafiskt hus.

Esseltehuset med alla sina neonskyltar år 1936. Esselte bildades genom sammanslagning av ett flertal olika företag inom tryckeri- och bokbinderibranschen. De flesta namnen blev som synes kvar som dotterbolag eller varumärken. Några enstaka andra hyresgäster som Skidfrämjandet och Bofors har även släppts in. Esseltes historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Hovleverantör:

 • Redan 1857 hade Svanströms det vi i dag kallar för en slogan, då kallades det för slagord. Svanströms slagord var »Butiken där kungen och kolingen handlar«. Undersök vilka svenska företag som kan titulera sig Hovleverantör till kung Carl XVI Gustaf.

En överdådig dekor med rosor, medaljer, ett älskande par och blomsterkvistar pryder denna tvålförpackning från Barnängens tekniska fabrik. Bolaget började leverera till hovet år 1876, och har sedan dess fått fortsatt förtroende. Henkel Nordens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Office Depot:

 • År 2011 köptes Svanströms och slogs samman med bolaget Office Depot. Besök deras hemsida och undersök vilka produkter företaget säljer i dag.

Skärmdump: officedepot.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *