Friluftsliv – hälsa och kroppsrörelse

Hur kommer det sig att vi har ett skollov varje år någon gång under senvintern? Och hur kommer det sig att det kallas sportlov? Centrum för Näringslivshistoria reder ut begreppen.

Relaterad läsning: Vasaloppet – en pionjär i sponsorspåren, Träningstrender på kontoret, Johan Holmsäter – Friskis & Svettis, Hon gav engelskorna en rejäl utbildning, Ge er stol en chans!Ericssons historiska hemsida – personaltidningen Kontakten, OK:s historiska hemsida, Sveriges äldsta skidanläggning, History Marketing: Så arbetar Skansen med att skapa nya intäkter utifrån kulturarvet de förvaltar

Centralt innehåll

 • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
 • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Ergonomi)
 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.(Hälsopedagogik)
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Naturkunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Var härstammar Sportlovet ifrån?
 2. Hur och varför sparade man på koks- och kolkostnaderna?
 3. Vad ansågs stadsbarnen vara i behov av?
 4. Vad inträffade under 1950-talet? 

Fördjupning Hälsopedagogik/ Naturkunskap/ Företagsekonomi

Vasaloppet:

 • Den första söndagen i mars är helig för miljontals svenskar. Antingen står de vid startplatsen i Berga by utanför Sälen för att klockan 08.00 släppas i väg de nio milen till Mora. Eller så sitter de framför TV-apparaterna för att följa loppet. Undersök varför denna denna snart hundraåriga tradition inte hade varit möjlig utan sina sponsorer i näringslivet.

Sixten Jernberg åker i mål som segrare i det 32:a Vasaloppet år 1955. Foto: Alf Lidman/SVT.

Fördjupning Företagsekonomi/ Ergonomi/ Naturkunskap/ Ledarskap och organisation

Kroppsrörelse på arbetstid:

 • Industrigymnastik, pausgympa, kontorsträning, kärt barn har många namn och viljan att få sina anställda att röra på sig har en lång historia. Idag finns friskvårdsbidrag, eller till och med gym på kontoret men tidigare har arbetsgivare fått ta till andra medel för att få sina anställda att röra på sig. Undersök hur kroppsrörelse infördes på arbetstid under 1940-talets Sverige.

Sträck och böj. Magträning med ribbstol hos Skandia. Bild ur Skandias historiska arkiv på Centrum för Näringslivshistoria.

Electrolux var först:

 • Electrolux var det första stora svenska industriföretaget som började med avkopplingsgymnastik under arbetstid 1945. Se filmklippet ur Electrolux filmarkiv nedan där gymnastikinstruktören Fru Maja Carlqvist håller i pausgymnastiken på 5 minuter för Electroluxanställda på fabriken.

Gymnastik på Electrolux i Stockholm, 1945. Film ur Electrolux arkiv/ SVT Öppet arkiv.

Kontorsgymnastik på Ericsson:

LM Ericssons personaltidning Kontakten finns digitaliserade på telekomföretagets historiska hemsida.

Sveriges äldsta skidanläggning:

 • Jämtländska Åre har länge lockat turister: från pilgrimer, via resenärer i jakt på stärkande fjälluft, till skidåkare. Undersök hur Sveriges äldsta skidanläggning arbetar i dag med att anpassa sig efter klimatförändringarna och en krympande vintersäsong.

Besökare blickar ut från Restaurang Åreskutan 1954. Foto: Seved Walther/ Järnvägsmuseet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *