Myndighetskamp banade väg för hyrpersonalen

Skrivbyråer har funnits i över 150 år men under lång tid ansågs de bryta mot lagen om privat arbetsförmedling. En av dem som skulle komma att förändra det synsättet var företagaren Ulla Murman, som med sitt okuvliga civilkurage efter 40 års kamp fick det statliga monopolet på fall.

Relaterad läsning: Kvinnors näringsfrihet, Skråväsendet avskaffas 1846 och Johan August Gripenstedts återkomst – Näringsfrihetens tid

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. (Historia 1a1)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur behandlades kvinnor av tjänstemännen på Arbetsmarknadsstyrelsen enligt Ulla Murman?
 2. När väcktes lusten att starta eget?
 3. Hur fick Ulla Murman sin första lön?
 4. Vilken idé fick Murman från USA?
 5. Vad startade Sophie Adlersparre år 1864 och vilken typ av verksamhet var det?
 6. Vilket förbud stötte näringsfriheten på år 1884?
 7. När öppnas Sveriges första offentliga arbetsförmedling och vilket bidrag får den fem år senare?
 8. Hur ser könsfördelningen på arbetsmarknaden ut under 1920 – till 1940-talet?
 9. Vilka nya beslut tar Socialdemokraterna efter att de vunnit valet 1932?
 10. Varför väcks det åtal mot Murman och hur lyder domen?
 11. Vilka är hennes största motståndare och varför?
 12. När avskaffas det statliga monopolet på arbetsförmedling?

Diskussion

 • Vad anser ni om avskaffandet av det statliga monopolet på arbetsförmedling?
 • Varför tror ni att Ulla Murmans annons i Dagens Nyheter 1953 fungerade så bra?

Fördjupning Samhällskunskap / Företagsekonomi

 • Hur ser marknaden ut för bemanningsföretag idag?
 • Hur ser könsfördelningen på olika på arbetsmarknaden ut idag (välj minst 2 st. områden) jämfört med den som rådde under 1920 – till 1940-talet?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

 • Näringsfrihet infördes i Sverige 1864. Vad innebär det?

Dela med dig av dina tankar