Hon fick det statliga monopolet på fall

Skrivbyråer har funnits i över 150 år men under lång tid ansågs de bryta mot lagen om privat arbetsförmedling. En av dem som skulle komma att förändra det synsättet var företagaren Ulla Murman, som med sitt okuvliga civilkurage efter 40 års kamp fick det statliga monopolet på fall.

Relaterad läsning: Kvinnors näringsfrihet, Skråväsendet avskaffas 1846, Johan August Gripenstedts återkomst – Näringsfrihetens tid, Christina Wahlström – barnmorskan som ville förändraKvinnors företagandeDe vågade, vann och visade vägen, Karolina Widerström utvecklade den svenska välfärden

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. (Historia 1a1)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Hur behandlades kvinnor av tjänstemännen på Arbetsmarknadsstyrelsen enligt Ulla Murman?
 2. När väcktes lusten att starta eget?
 3. Hur fick Ulla Murman sin första lön?
 4. Vilken idé fick Murman från USA?
 5. Vad startade Sophie Adlersparre år 1864 och vilken typ av verksamhet var det?
 6. Vilket förbud stötte näringsfriheten på år 1884?
 7. När öppnas Sveriges första offentliga arbetsförmedling och vilket bidrag får den fem år senare?
 8. Hur ser könsfördelningen på arbetsmarknaden ut under 1920 – till 1940-talet?
 9. Vilka nya beslut tar Socialdemokraterna efter att de vunnit valet 1932?
 10. Varför väcks det åtal mot Murman och hur lyder domen?
 11. Vilka är hennes största motståndare och varför?
 12. När avskaffas det statliga monopolet på arbetsförmedling?

Diskussion

 • Vad anser ni om avskaffandet av det statliga monopolet på arbetsförmedling?
 • Diskutera varför ni tror att Ulla Murmans annons i Dagens Nyheter 1953 fungerade så bra.

Fördjupning Samhällskunskap / Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Dagens bemanningsföretag: 

 • I dag finns det flera bemanningsföretag i vårt samhälle med samma mål: att erbjuda ”Rätt person på rätt plats”. Undersök hur marknaden ser ut för bemanningsföretag idag.
 • Undersök även hur könsfördelningen ser ut på olika arbetsmarknader i dag (välj minst 2 st. områden) jämfört med den som rådde under 1920 – till 1940-talet.

Skärmdump: Bild på Office Managements hemsida.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Källor ur arkivet:

 • Tillsammans med Mediabruket har Centrum för Näringslivshistoria samproducerat Entreprenörerna, en tv-serie i sex delar. I programmen möter vi svenska kvinnor som varit framgångsrika och banbrytande företagare inom olika branscher, från 1880-tal till 1980-tal. Se delen om Ulla Murmans ihärdiga kamp och entreprenöriella resa.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap

Kvinnorättskämpen Sophie Adlersparre:

 • År 1864, samma år som Näringsfrihetsreformen klubbades igenom startade Sophie Adlersparre en renskrivningsbyrå i Stockholm som utförde kontorsarbete och översättningar åt företag. Byrån fungerade som en platsförmedling där de mest lämpade erbjöds arbete och enbart kvinnor anställdes. Ta reda på vilka gärningar Sophie Adlersparre utförde.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *