Skönhetsimperiet Pierre Robert

Knut Wulff var frisören som vigde sitt liv åt kosmetik och skönhetsprodukter, och kom att grunda det franskklingande varumärket Pierre Robert som under en tid var Nordens största skönhetsföretag.

Relaterad läsning: I skönhetens tjänstFilmen banade väg för vardagssuccéFräschörens dyra hjälpmedelMannen bakom BarnängenPyramiden som rasadeHandelns historia: Intervju med Gun Nowak – FACE StockholmFACE Stockholm, När violdoften kom till Malmö

Instuderingsfrågor

 1. Vilka var Gustav och Hermann Wulff och vad var deras bakgrund?
 2. Vad var Salong Sauer och vart låg det?
 3. När och varför började modet att förändras?
 4. Vad började Gustav att sälja efter en flytt till större lokaler?
 5. Vilken utbildning hade han?
 6. Vilket förenämnt uppdrag fick Gustav och vad ledde det till?
 7. Vad behövde Knut Wulff göra för att ta över verksamheten?
 8. På vilket sätt exponerade han företaget?
 9. Vad skedde år 1952?
 10. Varför började man satsa på skönhetsprodukter och behandlingar?
 11. Vad händer under en inspirationsresa till Paris?
 12. Hur kom företagsnamnet Pierre Robert till?
 13. Vad skedde år 1975?

Diskussion

Den svenska skönhetsbranschen:

 • Knut Wulff kom att bli skönhetspionjären som med fransk flärd skapade Nordens största skönhetsföretag Pierre Robert. Hur ser den svenska skönhetsbranschen ut i dag? Diskutera vilka svenska skönhetsmärken ni tror även säljer bra utomlands och hur ni tycker att dessa utmärker sig och påverkar konsumenterna via sin marknadsföring?
 • Skönhetsindustrin har betraktats länge som ett instrument för kvinnoförtryck utövat av män (och deras företag). Hur ser ni på dagens skönhetsbransch och bilden som förmedlas idag?

Bildkälla: Forbes.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Historia

Tysken som skapade ett väldoftande Sverige:

 • Det var lördagen den 20 juni 1863 som tysken Meyer Zadig landsteg i Malmö tillsammans med sin 14-årige son Philipp. En kort tid senare hade han byggt upp en framgångsrik affärsrörelse och spridit väldoft till svenskarna. Undersök Zadigs entreprenöriella resa.

Meyer Zadig och hustrun Friederike, 1878. Bild: Zadigs arkiv på Malmös Stadsarkiv.

Poddserien Företagsamma Stockholm: Barnängen på Bondegatan 59:

En anställd tillverkar läppstift i Barnängens Tekniska Fabriks lokaler belägna i Alvik, Stockholm någon gång kring 1945 –1955. Henkel Nordens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *