Fjällrävens design- och hållbarhetsfilosofi

Idén var att rädda ryggarna på 70-talets skolbarn, men under snart fyra decennier har nu Kånken använts till att bära omkring allt från läxor och utflyktsprylar till datorer och träningskläder.

Relaterad läsning: Åke Nordin, Adam och Daniel Brånby, Woolpower (2010), Handelns historia: Intervju med entreprenör Adam Brånby – Woolpower, Träningsskor och sportkläder från DalarnaEntreprenören bakom hållbara AlvaEntreprenörerna bakom Soft GoatIntervju med grundaren till ImseVimseSvensk Handel – Swedish Stockings, Mary och Lennart Wålstedt, Wålstedt ullspinneri (1918), Från Mah – Jong till Vamlingbolaget

Instuderingsfrågor

 1. Var och när grundades företaget Fjällräven?
 2. Vad började Åke Nordin med redan på 1950-talet?
 3. Hur kom han på sin affärsidé?
 4. På vilket sätt var han entreprenöriell på den tiden?
 5. Hur och när föddes Kånken?
 6. Vad använde man som mall för att tillverka den?
 7. Var fick man namnet ifrån?
 8. Vad lanserades år 2002?

Diskussion

Populära Kånken:

 • Diskutera varför ni tror att Kånken blivit så populär.

Populära Kånken. Foto: fjallraven.com.

Fördjupning Design/ Samhällskunskap/ Naturkunskap/ Biologi

Fjällrävens designfilosofi:

 • Om en kokar ner Fjällrävens designfilosofi så hittas sju grundläggande principer. Undersök vilka dessa är och hur de hjälper oss att navigera bland nya tekniker, material och leverantörssamarbeten.

Bildkälla: fjallraven.com

Hållbara material:

 • Fjällräven menar att de inte fattar några lättvindiga beslut. När de ska välja material till sina produkter utveräderar de både dess effektivitet, funktionella egenskaper, kemiska komposition och hur mycket de går åt. Ta reda på hur de fattar sina hållbara beslut med hjälp av sin checklista – Preferred Materials and Fibres List.

Bildkälla: fjallraven.com

Ta hand om din Kånken:

 • Vad du än gör så stoppa inte din Kånken i tvättmaskinen, uppmanar Fjällräven på sin hemsida. Undersök hur företaget arbetar med miljö- och hållbarhetsmål se även filmklippet nedan.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Design/ Biologi

Hållbara Woolpower:

 • Woolpower grundades 1969 av Kooperativa Förbundet i Östersund. Där tillverkas än idag plagg från garn till färdig värmeisolerande produkt. Företaget togs över av bröderna Daniel och Adam Brånby år 2010. Se när Adam Brånby berättar om hur det är att vara entreprenör inom textilbranschen. Undersök även Woolpowers sociala och etiska medvetenhet.

Fördjupning Företagsekonomi/ Marknadsföring

Soft Goats hållbarberhetsresa:

 • Svenska Soft Goat började sin hållbarhetsresa år 2016. Företaget anser att det viktigaste för deras produktion är transparens. Undersök hur Soft Goat arbetar med hållbarhet.

Soft Goat tror på en öppenhet genom produktionskedjan för en hållbar framtid. Bildkälla: Soft Goat.

Centralt innehåll

 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. (Biologi 1)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *