Hon var VD på praktfulla Grand Hôtel

År 1874 slogs portarna upp till Sveriges mest fashionabla hotell, Grand Hôtel i Stockholm. Tack vare nytänkande vd:n Wilhelmina Skoghs drivkraft, envishet, mod och begåvning lyckades hon lyfta verksamheten och bli en av landets mest framgångsrika företagsledare inom hotell- och restaurangbranschen. Följ med till Grand Hôtel!

Relaterad läsning: En orädd pionjär i hotellbranschenPionjären som blåste nytt liv i svensk turistindustriWilhelmina Skogh – hotelldrottning på Grand HôtelGrand HôtelHotell Gillet, Drottningens favoriterGöteborgs Kex – en kunglig hovleverantör,  Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation, Entreprenören Bicky grundade Elite Hotels, Intervju med Fernando Di Luca, De vågade, vann och visade vägen

Relaterad film: Filmen om Wilhelmina Skogh (ca.14 min.)

Instuderingsfrågor

 1. Hur var standarden på svenska hotell under 1800-talet?
 2. Vem var Regis Cadier, vad fick han i uppdrag och varför?
 3. Vem var Wilhelmina Skogh?
 4. Var fick hon idén att driva egen verksamhet?
 5. Vad händer i Storvik?
 6. Vilka ville Wilhelmina locka och hur gjorde hon det?
 7. Vad fick hon sin inspiration ifrån och vad tog hon med sig till Sverige?
 8. Varför kontaktades Wilhelmina Skogh av Grand Hôtel?
 9. Hur kom hon att bli ett välkänt namn även utanför landets gränser?

Diskussion

Hur borde ett hotell vara?

 • I dag brukar våra svenska hotell hålla en hög standard och vi kan även se hur dagens svenska hem inspireras av hotellinteriörer och inreds därefter. Diskutera vad ni anser är viktigt för att man ska trivas på ett hotell. Diskutera även vilka ni tror är de största utmaningarna med att driva hotell .

The Spa på Hotel Tylösand utsett till Sveriges bästa spa år 2018. Foto: Pamela.se

Fördjupning Branschkunskap inom restaurang och livsmedel/ Historia/ Hållbar turism/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

Kvinnors företagande vid förra sekelskiftet:

 • I dag är det inte många som känner till hotell- och restaurangpionjären Wilhelmina Skogh och hennes gärningar. Men hennes minne lever fortfarande kvar hos personalen på Grand Hôtel som har för vana att hälsa på henne när de går förbi hennes porträttet i hotellobbyn. Se kortfilmen om Wilhelmina Skogh och ta del av hennes entreprenöriella resa och hur minnet av henne lever kvar på anrika Grand Hôtel.

Fernando Di Lucas entreprenöriella resa började på Grand Hôtel:

 • När olivoljekungen Fernando Di Luca kom till Sverige fick han snabbt jobb inom hotellbranschen och ett tag arbetade han som diskare på Grand Hôtel i Stockholm. Ta del av intervjun vi gjorde med Fernando och få reda på hur han lyckades bygga sitt matimperium i Sverige.
Fernando Di Luca i olivlunden i Grappolini, Italien år 2001. Bild ur Gruppo di Luca historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fernando Di Luca i olivlunden i Grappolini, Italien år 2001. Bild ur Gruppo di Luca historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling.
 • Turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning.
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande. (Hållbar turism)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *