Uppsala – en entreprenöriell stad

I Sveriges fjärde största stad breder studentlivet och dess traditioner ut sig, inte minst genom de 13 olika studentnationerna och de två universitetens campus. Stadens historia som universitetsstad började tidigt – Uppsala universitet grundades redan 1477. Och med domkyrka, slott och ett anrikt bibliotek som dominerar stadsbilden är stadens rika historia påtaglig.

Relaterad läsning: Mimmi Ekholm, Uppsala Cementgjuteri (1940), Pharmacia i 100 år, Nymans verkstäder, Niklas Zennström, Skype (2003), Batteriföretaget Boston-Power, Pepparkaksfabriken Pricks

Instuderingsfrågor

 1. Vad byggdes på orten Östra Aros och vad var det för plats?
 2. Var hittas ett kulturhistoriskt viktigt fornlämningsområde med museum & gravhögar?
 3. Vem uppförde Uppsala slott och varför?
 4. Vilka exempel på industrier och näringsliv nämns i artikeln?
 5. Vilken sektor växer i staden?
 6. Vad hittas i Uppsala Business Park?

Diskussion

Hur upplever vi den platsen vi bor på eller besöker som turister?

 • Diskutera hur ni skulle presentera den platsen ni bor på. Ta gärna hjälp av filmklippet ”Uppsala högar – Sveakungars säte”, där ni får en insyn i vad staden har att bjuda på.

Industriminnen:

 • Vilka industriminnen har ni på den platsen ni bor på? Diskutera vilka fabriker och verkstäder som funnits samt hur tillverkningen på dessa platser har gynnat eran lokala historia och Sverige i stort.

I juni 1951 hade hela Pharmacia med sina nu cirka 280 anställda flyttat från Stockholm till Uppsala. Nya huvudkontoret i Fyrislund. Foto S Sundahl. Ark.mus.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

Pharmacia i 100 år:

 • Om man talar om svensk läkemedelsindustri är nog AstraZeneca det företag många spontant kommer att tänka på. Men faktum är att Sverige en gång i tiden hade en till internationellt känd läkemedelsjätte – med säte i Uppsala. Pharmacia AB var under andra halvan av 1900-talet en gigantisk läkemedelskoncern och det är utan tvekan Uppsalas genom tiderna mest kända företag. Undersök Pharmacias historia.

Pharmacias laboratorium. Bildkälla: Företagens historia i Uppsala.

Centralt innehåll

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi. (Hållbar turism)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *