Kartongen – en svensk exportsuccé

I dag är det en svensk exportsuccé men kartongens början var svår. När papplådor och andra förpackningar i kartong lanserades på bred front var misstänksamheten stor.

Relaterad läsning: Stickorna som erövrade världen, Bruzaholms bruk, Den (o)hållbara förpackningen, Tetra och kartongmjölken, Ruben Rausing, Arlas klassiska mjölkpaket – en randig historia, Svenska Cellulosa AB

Centralt innehåll

 • Introduktion i produktionstekniska förutsättningar och produktionsfilosofi.
 • Estetikens och ergonomins betydelse för bruksvärde och marknadsvärde hos produkter och material.
 • Designprocessens olika delar, dvs. marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, problemformulering, idéarbete, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering. (Produktutveckling 1, 2)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Var ifrån kommer världens första kartongpapp?
 2. Vad användes papp till vid denna tid?
 3. Vem patenterade wellpappen?
 4. Vad kom Robert Gair på?
 5. Vad tog fart år 1894 och varför?
 6. Varför fanns det ett motstånd mot pappersförpackningar?
 7. Hur utmärkte sig Inlands Pappfabrik i Lilla Edet?
 8. När och hur kom wellpappen till Sverige?
 9. Hur inspirerades entreprenören Ruben Rausing på 1930-talet?
 10. Vad tog han och kompanjonen Erik Åkerlund fram?
 11. Hur inspirerades ingenjören Lars G Sundblad?
 12. Hur ser det ut med pappersbruk i Sverige i dag?
 13. Hur har coronapandemin påverkat de svenska kartongbruken?

Fördjupning Företagsekonomi/ Teknik/ Samhällskunskap

Tänk om pappersförpackningar är lösningen:

 

Tänk om papper kan lagra energi?:

Shoko Yamada (specialist functional surfaces på BillerudKorsnäs), Lars Sandberg (project manager innovation på BillerudKorsnäs) och Petter Tammela (stipendiat vid institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet) mäter pappersbatteriets potential och laddning. Bild och text: billerudkorsnas.se

Förpackningsjätte blomstrar i e-handelsboomen:

 • Wellpapp- och flexojätten DS Smith har redan ställt in siktet på e-handeln. Digitaltryck, snabbhet och mindre serier blir viktiga faktorer i framtiden.
  – Alla vägar fram till konsumenten behöver en förpackning. Jag tror vi är väl positionerade inom alla de segmenten idag, säger DS Smiths vd Thorbjörn Sagerström. Undersök hur deras strategi ser ut nu när e-handeln blir ett allt mer betydande segment för företaget.

Bildkälla: dssmith.com

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/Design/ Produktutveckling

Kampen mellan olika förpackningar:

 • Mjölkförpackningen är vår kanske vanligaste förpackning. Den kännetecknas av höga krav på färskhållningsförmåga och att den knappt får kosta något. Undersök hur det uppstod en förpackningskonkurrens i Sverige.

Tv-profilen Lasse Holmqvist hos Tetra Pak. Ur Alfa Lavals arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tetra och Ruben Rausing:

 • Ruben Rausing (1895-1983) såg under sin studietid i USA 1920 några av de allra första självbetjäningsbutikerna och insåg vilka möjligheter som låg i dessa. Men han förstod också att de krävde helt andra metoder för att förpacka varorna. Undersök hur Ruben Rausing utvecklade sin innovativa uppfinning: Tetra Pak.

Ruben Rausing.

Förpackningens historia:

 • Tom Hedqvists mjölkpaket, med den klassiska ränderna nedan, är ett exempel på ett mycket lyckat projekt. Den grafiska designen är tidlös och kan i princip användas hur länge som helst. Undersök hur svensk förpackningshistoria har sett ut genom tiderna och på hur hållbarhetstänket utvecklats med den.

Den svenska tändsticksindustrin:

 • Det var först i mitten av 1900-talet som Svenska Tändsticksaktiebolaget (nuvarande Swedish Match) övergick till tändsticksaskar i papp i stället för träaskar. Svensk tändsticksindustri ses ofta i det falnande ljuset av Ivar Kreugers imperium. Ta reda på hur historien rymmer bra mycket mer än så.

Reklam för Solstickan från 1940-talet. Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Period: 1940-talDeponent: ICA

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *