Mariekex – en del av det svenska folkhemmet

Inspirationen till starten kom visserligen från England och Skottland, men Göteborgs Kex har sedan dess varit med om att definiera det svenska folkets kexätande och blivit en del av folkhemmet.

Relaterad läsning: Skottarna i Lilla London, Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation, Tio inflytelserika invandrare, Pasta därmed bastaZeta – där mat är kärlekMattrender, Cloetta – ett folkhem på marknadens villkor

Centralt innehåll:

 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Orientering om de branscher som finns inom yrkesområdet samt villkoren för deras verksamheter, till exempel restauranger, bagerier, konditorier, charkuterier och butiker.
 • Grundläggande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, till exempel bakning, styckning, matlagning, servering, planering och inköp, med möjlig fördjupning inom något eller några områden.
 • Metoder, material, maskiner och annan utrustning som används inom respektive yrkesområde.
 • Måltiden som helhet, till exempel mat, dryck, bröd, charkuteriprodukter, servering och service. (Branschkunskap inom restaurang och livsmedel)

Instuderingsfrågor

 1. Varför står Göteborg och övriga Sverige i tacksamhetsskuld till engelsmän och skottar?
 2. Vem var Carl Leopold Berggren?
 3. Vilken idé fick hans fru Ellen (född Birch) Berggren?
 4. Hur och varför drabbades keximporten år 1888?
 5. Hur drog Carl Leopold Berggren nytta av detta?
 6. På vilket sätt kom Skottland till undsättning?
 7. Vem var Guld Marie uppkallad efter?
 8. Vilka storfavoriter konkurrerar med Mariekex efter slutet av 1950-talet?
 9. Vem äger Göteborgs kex i dag?

Diskussion

Göteborgs Kex fabrik flyttar till Lettland:

 • 130 år efter att Göteborgs Kex fabrik i Kungälv öppnade portarna, bommas de igen för gott meddelar Expressen. En ny fabrik kommer att byggas utanför den lettiska huvudstaden Riga, dit produktionen flyttar. Det meddelar Göteborgs Kex ägarkoncern, Orkla, i ett pressmeddelande (på måndagen den 16 augusti 2021). Diskutera varför ni tror att flera stora svenska företag lämnar landet och vad detta innebär för det svenska näringslivet samt Sverige i stort.

Invandrare hjälpte att bygga det svenska folkhemmet:

 • Diskutera vilka andra svenska företag som grundadats av invandrare och hur ni tror att de har bidragit till det svenska folkhemmet. Se även klippet nedan med författaren till boken Invandrarna som byggde Sverige som samtalar med oss på Centrum för Näringslivshistoria om ämnet.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

Invandrare som byggde Sverige:

 • En hitflyttad brittiska med vilja att hålla fast vid den egna civiliserade traditionen att dricka afternoon tea skapade alltså, via en driftig svensk företagare och en skotsk bagare, uppfinningen Mariekex. Ta reda på vilka andra invandrare som hjälpt att bygga Sverige.

Med tysk invandring fick Sverige också en ny bryggerikultur. Förmän med nyfyllda öltunnor på Neumüllers Bryggeri 1890, Stockholm. Deponent: Carlsberg Sverige

”Lilla London” i Göteborg:

 • Göteborg har fått epitetet ”Lilla London” på grund av det starka brittiska inflytandet i stadens historia under 1700-talet och början av 1800-talet. Ta reda på hur och varför de flesta av dessa britter, som invandrade till Sveriges andra stad, inte var engelsmän utan skottar.

”Tag det rätta – tag Cloetta”:

 • Den som besöker Ljungsbro möter en blommande östgötsk trädgårdsstad i tegel. Och en ort skapad av en chokladfabrik, för när Cloetta flyttade dit, skapade företaget både bostäder, läkarmottagningar och dagis. Undersök hur Cloetta blev ett folkhem före folkhemmet.

Cloettaflickorna dansar glatt på en affisch. Cloetta Sverige AB.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Entreprenörskap/och företagande/ Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

Historien om Fernando di Luca – en 50-årig smakresa:

 • Då och då överträffar verkligheten sagan. I filmklippet nedan finner ni historien om den fattiga pojken som lämnar Italien för drömmen om Sverige. Undersök hur Fernando Di Luca fick oss att älska pasta, njuta av medelhavsmat och hur han spridit sin mission om olivoljans förträfflighet.

Fördjupning Marknadsföring/ Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/ Historia

Att använda sin historia i företagets marknadsföring:

 • Undersök i reklamfilmerna nedan om hur Fernando Di Luca använt sig av sin historia i sin marknadsföring. Varför tror ni att reklamfilmerna blev så lyckade?

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • ”Hans Majestät Konungen av Sverige och Norge Oscar II har i Nåder behagat till Dess Hovleverantör antaga Göteborgs Kex Aktiebolag. Hvilket jag på Nådigaste Befallning får till bevis meddela.” Denna utmärkelse stadfäst 1897. Undersök vilka andra företag som har varit Hovleverantörer i Sverige genom tiderna.

En överdådig dekor med rosor, medaljer, ett älskande par och blomsterkvistar pryder denna tvålförpackning från Barnängens tekniska fabrik. Bolaget började leverera till hovet år 1876, och har sedan dess fått fortsatt förtroende. Henkel Nordens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *