Mariekexet – en del av det svenska folkhemmet

Inspirationen till starten kom visserligen från England och Skottland, men Göteborgs Kex har sedan dess varit med om att definiera det svenska folkets kexätande och blivit en del av folkhemmet.

Relaterad läsning: Skottarna i Lilla London, Kunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation, Tio inflytelserika invandrare

Centralt innehåll:

 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1b)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Varför står Göteborg och övriga Sverige i tacksamhetsskuld till engelsmän och skottar?
 2. Vem var Carl Leopold Berggren?
 3. Vilken idé fick hans fru Ellen (född Birch) Berggren?
 4. Hur och varför drabbades keximporten år 1888?
 5. Hur drog Carl Leopold Berggren nytta av detta?
 6. På vilket sätt kom Skottland till undsättning?
 7. Vem var Guld Marie uppkallad efter?
 8. Vilka storfavoriter konkurrerar med Mariekex efter slutet av 50-talet?
 9. Vem äger Göteborgs kex i dag?

Diskussion

 • Diskutera vilka andra svenska företag som grundadats av utlänningar och hur de har bidragit till det svenska folkhemmet.

Fördjupning Historia/ Samhälle/ Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

 • ”Hans Majestät Konungen av Sverige och Norge Oscar II har i Nåder behagat till Dess Hovleverantör antaga Göteborgs Kex Aktiebolag. Hvilket jag på Nådigaste Befallning får till bevis meddela.” Denna utmärkelse stadfäst 1897. Undersök vilka andra företag som har varit Hovleverantörer i Sverige genom tiderna.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • En hitflyttad brittiska med vilja att hålla fast vid den egna civiliserade traditionen att dricka afternoon tea skapade alltså, via en driftig svensk företagare och en skotsk bagare, uppfinningen Mariekex. Ta reda på andra invandrare som hjälpt till att bygga Sverige.

Dela med dig av dina tankar